Linki

Sekcja prezentuje łącza do stron ugrupowań (ośrodków ideowych) o bardzo różnych, często sprzecznych poglądach, zawsze jednak w jakiś sposób łączących kwestię społeczną i narodową (w znaczeniu samostanowienia i suwerenności, czasem też tożsamości). Niektóre z nich nie są już aktywne, jednak ich strony są świadectwem ich ideologii.

Klasyfikacja ma charakter umowny i może być błędna. Wyróżnione zostały schematycznie następujące nurty:

* komunizm-antyimperializm: ugrupowania odwołujące się do marksizmu-leninizmu zarówno w wersji antyrewizjonistycznej (stalinowskiej, maoistowskiej) jak bucharinowsko-titoistowskiej i trockistowskiej;

* socjalizm patriotyczny: ugrupowania, które można zaliczyć do nurtu socjalistycznego lub socjaldemokratycznego, nie mające charakteru rewolucyjnego i leninowskiego;

* lewicowy nacjonalizm: ugrupowania wywodzące się z ruchów narodowych ale głoszące postępowy program społeczny;

* nacjonalbolszewizm: ugrupowania, których lewicowość jest dyskusyjna, gdyż powstały na zasadzie „sojuszu ekstremów” przez syntezę nacjonalizmu z radykalnym socjalizmem;

* etniczny anarchizm: ugrupowania o charakterze podobnym do nacjonalbolszewizmu, stanowiące jednak syntezę etnonacjonalizmu z anarchizmem

* eurokrytycyzm: ugrupowania o charakterze czasem jednoznacznie internacjonalistycznym, sprzeciwiające się jednak z radykalnie lewicowych pozycji integracji europejskiej.

Klasyfikacja ta nie wyczerpuje złożoności zjawiska, gdyż nie uwzględnia różnych wariantów nacjonalizmu: subnarodowego (separatystycznego), narodowo-państwowego, ponadpaństwowego czy np. indygenizmu (zob. „Propozycje metodologiczne i terminologiczne”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAJ UGRUPOWANIE ADRES INTERNETOWY KLASYFIKACJA
       
Afganistan Afghan Millat [Socjaldemokratyczna Partia Afganistanu - Afgański Naród] http://www.afghanmillat.org/ socjalizm patriotyczny, lewicowy nacjonalizm
  Hezb-e Komunist (Ma’uist) Afghanistan [Komunistyczna Partia (Maoistowska) Afganistanu] http://www.sholajawid.org/ komunizm-antyimperializm
  Hezb-e Muttahed-e Melli [Zjednoczona Partia Narodowa] http://mehrwatan.com/ socjalizm patriotyczny
  Hezb-e Watan [Partia Ojczyźniana] http://www.hezbe-watan.com/ socjalizm patriotyczny
  Sazman-i Rihayi Afghanistan [Organizacja Wyzwolenia Afganistanu] http://a-l-o.maoism.ru/ komunizm-antyimperializm
Albania Partia Komuniste e Shqipërisë [Komunistyczna Partia Albanii] www.pksh.al http://www.enverhoxha.org/ komunizm-antyimperializm
Algieria Front de Libération Nationale [Front Wyzwolenia Narodowego] http://www.pfln.dz/ lewicowy nacjonalizm
Algieria: Kabylia Front des forces socialistes [Front Sił Socjalistycznych] http://www.ffs-dz.net/ lewicowy nacjonalizm
Angola Movimento Popular de Libertação de Angola [Ludowy Ruch Wyzwolenia Angoli] http://www.mpla.ao/ socjalizm patriotyczny
Argentyna Agrupación Martín Fierro [Ugrupowanie Martin Fierro] https://es-la.facebook.com/agrupacionmartinfierro lewicowy nacjonalizm
  Causa popular [Sprawa Ludu] http://causapopularynacional.blogspot.com/ lewicowy nacjonalizm
  Corriente Peronista 25 de febrero  [Prąd Peronistowski 25 Lutego] http://cp25defebrero.blogspot.com/ lewicowy nacjonalizm
  El Descamisado http://www.eldescamisado.org/ lewicowy nacjonalizm
  Frente Secundarios Peronista [Peronistowski Front Szkół Średnich] http://frentesecundariosperonista.blogspot.com/ lewicowy nacjonalizm
  Juventud guevarista [Młodzież Guevarystowska] http://www.juventudguevarista.com.ar/ komunizm-antyimperializm
  Juventud Peronista [Peronistowska Młodzież] Descamisados http://www.descamisados.com.ar/ lewicowy nacjonalizm
  Movimiento Libres del Sur [Ruch Wolnych Południa] http://libresdelsur.org.ar/ socjalizm patriotyczny, lewicowy nacjonalizm
  Movimiento Patriótico Revolucionario «Quebracho» [Patriotyczny Ruch Rewolucyjny "Kebraczo"] http://www.quebracho.org/inicio/ lewicowy nacjonalizm
  Movimiento Peronista Auténtico [Autentyczny Ruch Peronistowski] http://www.mpa.org.ar/ lewicowy nacjonalizm
  Movimiento Popular Patria Grande [Ludowy Ruch Wielka Ojczyzna] http://patriagrande.org.ar/ lewicowy nacjonalizm
  Nuevo Encuentro [Nowe Zgromadzenie] http://www.partidoencuentro.org.ar/ socjalizm patriotyczny
  Partido Comunista de la Argentina (Congreso Extraordinario) [Komunistyczna Partia Argentyny (Kongres Nadzwyczajny)] http://pcce.com.ar/pcce/ komunizm-antyimperializm
  Patria y Pueblo [Ojczyzna i Lud] http://patriaypueblo-izquierdanacional.blogspot.com/ socjalizm patriotyczny
  Peronismo Militante [Peronizm Walczacy] http://opm.org.ar/prensa/ lewicowy nacjonalizm
  Socialismo Latinoamericano [Socjalizm Latynoamerykański] http://www.socialismolatinoamericano.org/ socjalizm patriotyczny
Armenia Dashnaktsutyun  [Armeński Związek Rewolucyjny] http://www.arfd.info/ lewicowy nacjonalizm
  Sotsial Demokratakan Hnchakian Kusaktsutyun [Socjaldemokratyczna Partia Dzwon] http://www.hunchak.org.au/ socjalizm patriotyczny
Australia Advance Australia Party [Partia Postępu Australii] http://pandora.nla.gov.au/pan/23965/20020821-0000/~aap/index.htm socjalizm patriotyczny, lewicowy nacjonalizm
  Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) [Komunistyczna Partia Australii (Marksistowsko-Leninowska)] http://www.cpaml.org/ komunizm-antyimperializm
  Democratic Labour Party [Demokratyczna Partia Pracy] http://www.dlp.org.au/ lewicowy nacjonalizm
  Katter’s Australian Party [Australijska Partia Kattera] https://www.kattersaustralianparty.com.au/ lewicowy nacjonalizm
Austria Anti-imperialist Camp [Obóz Antyimperialistyczny] http://www.antiimperialista.org/ komunizm-antyimperializm
  Partei der Arbeit Österreichs [Partia Pracy Austrii] http://parteiderarbeit.at/ komunizm-antyimperializm
Azerbejdżan Azərbaycan Kommunist Partiyası [Komunistyczna Partia Azerbejdżanu] http://kpaz.ru/ komunizm-antyimperializm
Bahrajn Wa’ad [Narodowe Stowarzyszenie Akcji Demokratycznej] http://www.aldemokrati.org/ lewicowy nacjonalizm
Bangladesz Bangladesh Awami League [Ludowa Liga Bangladesz] http://www.albd.org/ lewicowy nacjonalizm
  Jatiyo Samajtantrik Dal [Narodowa Partia Socjalistyczna] http://www.jasod.org.bd/ socjalizm patriotyczny
  Purba Banglar Sarbahara Party [Proletariacka Partia Wschodniego Bengalu] http://sarbaharapath.com/ komunizm-antyimperializm
Bangladesz: Chittagong UPDF [Zjednoczony Front Ludowo-Demokratyczny] https://www.facebook.com/United-Peoples-Democratic-Front-UPDF-661445173872293/ lewicowy nacjonalizm
Belgia Parti Communautaire Nationaleuropéen [Narodowo-Europejska Partia Komunitarna] http://www.pcn-ncp.com/ nacjonalbolszewizm, paneuropeizm
  Rassemblement Populaire Wallon [Walońskie Zgromadzenie Ludowe] https://rassemblementpopulairewallon.wordpress.com/ lewicowy nacjonalizm
Białoruś Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада́) [Białorouska Partia Socjaldemokratyczna "Hramada"] http://www.bsdp.org/ socjalizm patriotyczny
  Камуністычная партыя Беларусі [Komunistyczna Partia Białorusi] http://comparty.by/ komunizm-antyimperializm
  Рэспубліканская партыя працы і справядлівасці [Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości] http://rpts.by/ socjalizm patriotyczny
Boliwia Asamblea por la Soberania de los Pueblos [Zgromadzenie na rzecz Suwerenności Ludów] http://www.angelfire.com/ca/pueblosoriginariosbo/ lewicowy nacjonalizm (indygenizm)
  Fuerza Revolucionaria Socialista Antiimperialista [Rewolucyjne Socjalistyczne Siły Antyimperialistyczne] https://www.facebook.com/fuerzarevolucionariasocialistaantiimperialista/ komunizm-antyimperializm
  Movimiento al Socialismo [Ruch ku Socjalizmowi] http://www.mas-ipsp.bo/ socjalizm patriotyczny
  Movimiento Túpac Katari [Ruch Tupac Katari] http://www.katari.org/ lewicowy nacjonalizm (indygenizm)
  Patria Insurgente [Ojczyzna Powstańcza] http://patriainsurgente.nuevaradio.org/ socjalizm patriotyczny
  Vanguardia Revolucionaria 9 de Abril [Rewolucyjna Awangarda 9 Kwietnia]   lewicowy nacjonalizm
Brazylia Organização A Marighella [Organizacja im. Marighelli] http://www.amarighella.org/ komunizm-antyimperializm
  Partido da Causa Operária [Partia Sprawy Robotniczej] http://www.pco.org.br/http://causaoperaria.org.br/ komunizm-antyimperializm
  Partido Comunista do Brasil [Komunistyczna Partia Brazylii] http://www.pcdob.org.br/ komunizm-antyimperializm
  Partido Democratico Trabalhista [Demokratyczna Partia Pracujących] http://www.pdt.org.br/ lewicowy nacjonalizm
  Partido da Mobilização Nacional [Partia Mobilizacji Narodowej] http://pmn.org.br/ lewicowy nacjonalizm
  Partido Patria Livre [Partia Wolnej Ojczyzny] http://www.partidopatrialivre.org.br/ lewicowy nacjonalizm
  Partido Trabalhista Nacional [Narodowa Partia Pracujących] http://www.ptn.org.br/ lewicowy nacjonalizm
  Polo Comunista Luiz Carlos Prestes [Biegun Komunistyczny L.C. Prestesa] http://www.cclcp.org/ komunizm-antyimperializm
Bułgaria Българска комунистическа партия Родина [Bułgarska Partia Komunistyczna Ojczyzna] http://archivek-p.org/ komunizm-antyimperializm
  Българска Работническо-Селска Партия [Bułgarska Partia Robotniczo-Chłopska] http://gevara01.blog.bg/ komunizm-antyimperializm
Burkina Faso Unité sankariste [Jedność Sankarystowska] http://thomassankara.net/?lang=fr komunizm-antyimperializm
Chile Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez [Patriotyczny Ruch Manuela Rodrigueza] http://www.elrodriguista.cl komunizm-antyimperializm
  Frente Patriótico Manuel Rodríguez [Patriotyczny Front Manuela Rodrigueza] http://www.fpmr.cl/ komunizm-antyimperializm
  Movimiento de Izquierda Revolucionaria [Ruch Lewicy Rewolucyjnej] http://www.elrebelde.cl/ komunizm-antyimperializm
Chiny Zhōngguó Gòngchǎndǎng [Komunistyczna Partia Chin] http://english.cpc.people.com.cn/ komunizm-antyimperializm
  Zhōngguó Guómíndǎng Gémìngwěiyuánhuì [Rewolucyjny Komitet Partii Narodowej] http://www.minge.gov.cn/ lewicowy nacjonalizm
  Zhōngguó Mínzhǔ Tóngméng [Chińska Liga Demokratyczna] http://www.dem-league.org.cn/ socjalizm patriotyczny
Chorwacja Komunistička partija Hrvatske [Komunistyczna Partia Chorwacji] https://hr-hr.facebook.com/Komunisti%C4%8Dka-partija-Hrvatske-777443532277502/ komunizm-antyimperializm
Cypr Anorthotikó Kómma Ergazómenou Laoú [Postępowa Partia Ludu Pracującego Cypru] https://www.akel.org.cy/ komunizm-antyimperializm
Cypr Północny Kıbrıs Sosyalist Partisi [Socjalsityczna Partia Cypru] http://www.st-cyprus.co.uk/ komunizm-antyimperializm
Czarnogóra Социјалистичка народна партија Црне Горе [Socjalistyczna Partia Ludowa Czarnogóry] www.snp.co.me/ socjalizm patriotyczny
Czechy Česká strana národně sociální [Czeska Partia Narodowo-Społeczna] http://www.csns.cz/ socjalizm patriotyczny
  Česká strana národně socialistická [Czeska Partia Narodowo-Socjalistyczna] http://www.csns2005.cz/ socjalizm patriotyczny
  Komunistická strana Československa [Komunistyczna Partia Czechosłowacji] http://www.ksc.cz/ komunizm-antyimperializm
  Národní socialisté – levice 21. století [Narodowi Socjaliści - Lewica XXI wieku] http://www.nslev21.cz/ socjalizm patriotyczny
  Strana Práv Občanů Zemanovci [Partia Praw Obywateli - Zemanowcy] http://www.stranaprav.cz/ socjalizm patriotyczny
Dania Enhedslisten – De Rød-Grønne [Lista Jedności - Czerwono-Zieloni] https://enhedslisten.dk/ eurokrytycyzm
  Folkebevægelsen mod EU [Ludowy Ruch przeciw UE] http://www.folkebevaegelsen.dk/ eurokrytycyzm
Dania: Grenlandia Inuit Ataqatigiit [Wspólnota Inuitów] http://ia.gl/ lewicowy nacjonalizm
Dania: Wyspy Owcze Tjóðveldi [Republika] http://www.tjodveldi.fo/ lewicowy nacjonalizm
Dominikana Frente Amplio por la Dignidad Nacional [Szeroki Front a rzecz Godności Narodowej] http://frenteampliord.org/ lewicowy nacjonalizm
  Movimiento Independencia, Unidad y Cambio [Ruch Niepodległości, Jedności i Zmiany] http://miucany.blogspot.com/ lewicowy nacjonalizm
  Partido Comunista de la República Dominicana [Komunistyczna Partia Republiki Dominikany] http://www.pacoredo.org/ komunizm-antyimperializm
  Partido de la Liberación Dominicana [Partia Wyzwolenia Dominikany] http://pld.org.do/portal/ lewicowy nacjonalizm
  Partido de los Trabajadores Dominicanos Marxista Leninista [Marksistowsko-Leninowska Partia Pracujących Dominikany] http://www.angelfire.com/rebellion2/ptdml/ komunizm-antyimperializm
Egipt Hizb al-’Arabi al-Dimuqrati al-Nasseri [Arabska Demokratyczna Partia Naserystowska] https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%89/141127512620313 lewicowy nacjonalizm
  Hizb Misr al-’Arabi al-Ishtiraki [Egipska Arabska Partia Socjalistyczna] http://www.misrelaraby.net/ lewicowy nacjonalizm
  izb al-Tagammu’ al-Watani al-Taqadomi al-Wahdawi [Narodowo-Postępowa Partia Unionistyczna] http://www.altagamoa.com/ lewicowy nacjonalizm
  at-tāyar ash-shāībi al-masri [Egipski Prąd Ludowy] http://www.tayarsha3by.com/ lewicowy nacjonalizm
Ekwador Alianza PAIS (Patria Altiva y Soberana) {Sojusz Ojczyzna Dumna i Suwerenna] http://www.alianzapais.com.ec/ http://www.rafaelcorrea.com/ lewicowy nacjonalizm
  Llacta! Movimientos Indígenas y Sociales del Ecuador [Ruchy Tubylcze i Społeczne Ekwadoru] http://www.llacta.org/ socjalizm patriotyczny
  Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero [Partia Towarzystwa Patriotycznego 21 Stycznia] http://www.sociedadpatriotica.com/ lewicowy nacjonalizm
Erytrea Həzbawi Gənbar nəDämokrasən Fətəḥən [Ludowy Front Demokracji i Sprawiedliwości] http://www.shaebia.org/ lewicowy nacjonalizm
Estonia Eestimaa Ühendatud Vasakpartei – Объединённая Левая партия Эстонии [Zjednoczona Lewicowa Partia Estonii] http://vasakpartei.ee/  
Etiopia [Etiopski Ludowy Front Rewolucyjno-Demokratyczny] http://www.eprdf.org.et/ lewicowy nacjonalizm
  Yethiopia Hizbawi Abyotawi Party [Etiopska Ludowa Partia Rewolucyjna] http://www.eprp.com/ lewicowy nacjonalizm
  [Ludowo-Demokratyczna Organizacja Oromo] http://www.opdo.org.et/ lewicowy nacjonalizm
Filipiny Bagong Alyansang Makabayan [Nowy Sojusz Patriotyczny] http://www.bayan.ph/ komunizm-antyimperializm
  Makabayang Kowalisyon ng Mamamayan [Patriotyczna Koalicja Ludu] http://www.makabayan.net/ komunizm-antyimperializm
  Partido Komunista ng Pilipinas [Komunistyczna Partia Filipin] http://www.philippinerevolution.net/ komunizm-antyimperializm
Finlandia  LeJournal/NTNL  [Gazeta nowej estetyki Narodowej Rewolucji] http://www.kolumbus.fi/aquilon/ nacjonalbolszewizm
  Itsenäisyyspuolue [Partia Niepodległości] http://ipu.fi/ eurokrytycyzm
  Kansallista Anarkiaa! [Narodowa Anarchia!] http://anarkiaa.150m.com/ etniczny anarchizm
  Kommunistien liitto [Liga Komunistyczna] https://kommunistienliitto.wordpress.com/ komunizm-antyimperializm
  Kommunistinen Työväenpuolue [Komunistyczna Partia Robotnicza] http://www.ktpkom.fi/ komunizm-antyimperializm
Francja Association pour une gauche républicaine [Stowarzyszenie Lewicy Republikańskiej] http://www.gaucherepublicaine.org/ lewicowy nacjonalizm
  Association Républicaine pour le Socialisme et l’Indépendance Nationale [Republikańskie Stowarzyszenie na rzecz Socjalizmu i Niepodległości Narodowej] http://www.arsin.fr/ socjalizm patriotyczny
  Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd‚hui [Opór Obywateli - Wczoraj i Dziś] http://www.citoyens-resistants.fr/ lewicowy nacjonalizm
  Club Nouveau Siècle [Klub Nowego Wieku] http://www.cns-atlantique.fr/ lewicowy nacjonalizm
  Convention des gaullistes sociaux pour la Ve République [Konwencja Gaullistów Społecznych na rzecz V Republiki] http://www.gaullismesocial.fr/ lewicowy nacjonalizm
  Egalité et Réconciliation [Równość i Pojednanie] http://www.egaliteetreconciliation.fr/ lewicowy nacjonalizm
  L’Entente internationale des travailleurs et des peuples [Miedzynarodowy Sojusz Pracowników i Ludów] http://international-liaison-committee-of-workers-and-peoples-eit-ilc.blogspirit.com/ komunizm-antyimperializm
  Front Européen de Libération [Europejski Front Wyzwolenia] http://fel.nr.free.fr/accueil.htm nacjonalbolszewizm
  Force Populaire Révolutionnaire – Confédération Française Nationale-Communiste [Ludowe Siy Rewolucyjne - Francuska Konfederacja Narodowych Komunistów] http://www.nation-communiste.blogspot.fr/ nacjonalbolszewizm
  France Républicaine [Francja Republikańska] http://www.france-republicaine.fr/ lewicowy nacjonalizm
  Gauche nationale [Lewica Narodowa] https://gauchenationale.wordpress.com/ lewicowy nacjonalizm
  Mouvement national-bolchevique français [Francuski Ruch Narodowo-Bolszewicki] http://nazbol-france.blogspot.com/ http://national-communisme-brigade-13.hautetfort.com/ http://nazbolia.blogspot.com/ nacjonalbolszewizm
  Mouvement Républicain et Citoyen [Republikański Ruch Obywatelski] http://www.mrc-france.org/ socjalizm patriotyczny
  Parti Communiste de France (marxiste-léniniste-maoïste) [Komunistyczna Partia Francji (Marksistowsko-Leninowsko-Maoistowska)] http://lesmaterialistes.com/pcmlm komunizm-antyimperializm
  Parti Juchéen de France [Partia Dżucze Francji] https://juchefrance.wordpress.com/ komunizm-antyimperializm
  Parti Ouvrier Indépendant [Niezależna Partia Robotnicza] http://parti-ouvrier-independant.fr/ komunizm-antyimperializm
  Pole de Reneissance Communiste en France [Biegun Odrodzenia Komunistycznego we Francji] http://www.initiative-communiste.fr/ komunizm-antyimperializm
  Ruptures – mensuel progressiste indépendant  http://ruptures-presse.fr/ eurokrytycyzm
Francja: Bretania  Emgann – Mouvement de la Gauche Indépendantiste [Walka - Ruch Lewicy Niepodległościowej] http://www.chez.com/emgann/ lewicowy nacjonalizm
Francja: Korsyka Accolta Naziunale Corsa [Korsykański Sojusz Narodowy] http://www.anc-corsica.com/ lewicowy nacjonalizm
  Corsica Infurmazione [Informacja Korsykańska] http://www.corsicainfurmazione.org/ lewicowy nacjonalizm
  Corsica Libera [Wolna Korsyka] http://www.corsicalibera.com/ lewicowy nacjonalizm
  Corsica Nazione
Indipendente [Niepodległy Naród Korsykański]
http://www.corsica-nazione.com/ lewicowy nacjonalizm
  Corsica Patria Nostra [Korsyka Nasza Ojczyzna] http://corsicapatrianostra.net/ lewicowy nacjonalizm
  Nutizie Nustrale http://www.pgp-web.com/cn/ lewicowy nacjonalizm
  Partitu Sucialistu per l’Indipendenza [Socjalistyczna Partia Niepodległości] http://www.unita-naziunale.org/portail/ lewicowy nacjonalizm
Francja: Oksytania Esquèrra Revolucionària d’Occitània [Rewolucyjna Lewica Oksytanii] http://www.libertat.org/ lewicowy nacjonalizm
  Occitania Libertaria [Wolnościowa Oksytania] http://duzodu.chez.com/occitania.htm etniczny anarchizm
  Parti de la Nation Occitane [Partia Narodu Oksytańskiego] http://lo.lugarn-pno.over-blog.org/ lewicowy nacjonalizm
Francja: Oksytania Partit occitan [Partia Oksytańska] http://partitoccitan.org/ lewicowy nacjonalizm
Ghana Convention Peoples’ Party [Ludowa Partia Konwencji] http://conventionpeoplesparty.org/ socjalizm patriotyczny
Grecja Agonistikó Sosialistikó Kómma Elládas [Walcząca Partia Socjalistyczna Grecji] http://www.aske.gr/ socjalizm patriotyczny
  Antikapitalistiki Aristeri Synergasia gia tin Anatropi [Antykapitalistyczna Lewicowa Współpraca na rzecz Przewrotu] http://antarsya.gr/ eurokrytycyzm
  Dimokratiko Koinoniko Kinima [Demokratyczny Ruch Społeczny] http://www.dikki.org/ socjalizm patriotyczny
  Drachmi 5 [Drachma - Grecki Demokratyczny Ruch Pięciu Gwiazd] http://www.drachmi5.gr/ socjalizm patriotyczny
  Exit Area http://www.exitarea.gr/ etniczny anarchizm
  Ελληνικό Εθνικό Μπολσεβικικό Κόμμα  [Narodowo-Bolszewicka Partia Grecji] http://nazbolgr.blogspot.com/ nacjonalbolszewizm
  EPAM (Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο) [Zjednoczony Front Ludowy] http://www.epamhellas.gr/ https://athenianvoice.wordpress.com/ lewicowy nacjonalizm
  Kommounistiko Komma Elladas [Komunistyczna Partia Grecji] http://www.kke.gr/ komunizm-antyimperializm
  Laïkí Enótita [Jedność Ludowa] http://laiki-enotita.gr/ socjalizm patriotyczny
  SPITHA (Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών) [Niezależny Ruch Ludowy "Iskierka"] http://www.spitha-kap.gr/el/ http://www.mikis-theodorakis-kinisi-anexartiton-politon.gr/spitha lewicowy nacjonalizm
Gruzja Sakartvelos Ertiani Komunisturi Partia [Zjednoczona Partia Komunistyczna Gruzji] http://www.komunistebi.ge/https://ka- ge.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90-349016508445153/ komunizm-antyimperializm
Gujana Francuska Mouvement de Décolonisation et d’Emancipation Sociale [Ruch na rzecz Dekolonizacji i Emancypacji Społecznej] http://www.mdes.org/ lewicowy nacjonalizm
Gwatemala Encuentro por Guatemala [Zgromadzenie dla Gwatemali] http://encuentro.gt/ lewicowy nacjonalizm
  Movimiento Patria Para Todos [Ruch Ojczyzna dla Wszystkich] https://www.facebook.com/movimiento.patriaparatodos.9 socjalizm patriotyczny
  El Socialista centroamericano [Socjalista Środkowoamerykański] http://www.elsoca.org/ socjalizm patriotyczny
  Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca [Gwatemalska Jeność Narodowo-Rewolucyjna] http://www.urng-maiz.org.gt/ socjalizm patriotyczny
  Winaq [Lud] http://www.winaqgt.org/ lewicowy nacjonalizm, indygenizm
Gwinea-Bissau All-African People’s Revolutionary Party [Wszechafrykańska Ludowa Partia Rewolucyjna] http://www.aaprp-intl.org/ socjalizm patriotyczny
Haiti   Nouveau Parti Communiste Haïtien [Nowa Partia Komunistów Haitańskich] http://www.npch.net/ komunizm-antyimperializm
Hiszpania   Etno Anarquismo http://etno-anarquismo.blogspot.com/ etniczny anarchizm
  Falange Auténtica [Falanga Autentyczna] http://www.falange-autentica.es/ lewicowy nacjonalizm
  Frente Nazbol http://nacionalbolcheviques.blogspot.com/ nacjonalbolszewizm
  Frente Revolucionario Antifascista y Patriota [Rewolucyjny Antyfaszystowski Front Patriotyczny] http://www.frap.es/ komunizm-antyimperializm
  Izquierda Hispánica [Lewica Hispanistyczna] http://izquierdahispanica.org/ lewicowy nacjonalizm
  Liga Nacional Bolchevique [Liga Narodowo-Bolszewicka] http://nazbol.blogspot.com/ nacjonalbolszewizm
  Nacional-Anarquismo [Narodowy Anarchizm] http://www.oocities.org/anarquianacional/ etniczny anarchizm
  Partido Carlista [Partia Karlistowska] http://partidocarlista.com/ lewicowy monarchizm
  Partido Comunista de los Pueblos de España [Komunistyczna Partia Ludów Hiszpanii] http://www.pcpe.es/ komunizm-antyimperializm
  Proyecto 20 de Mayo [Projekt 20 Maja] http://proyectom20.blogspot.com/ eurokrytycyzm
  Unificación Comunista de España [Komunistyczne Zjednoczenie Hiszpanii] http://uce2012.tumblr.com/ komunizm-antyimperializm
  Union Proletaria [Unia Proletariacka] http://unionproletaria.net/index.php komunizm-antyimperializm
Hiszpania: Andaluzja Candidatura Unitaria de Trabajadores [Jednolita Kandydatura Pracujących] http://lacut.net/ lewicowy nacjonalizm
Hiszpania: Aragonia Chunta Aragonesista [Komitet Aragoński] http://www.chunta.org/ lewicowy nacjonalizm
Hiszpania: Asturia Andecha Astur – La Izquierda d’Asturies  [Współpraca Asturska - Lewica Asturii] http://www.andecha.org/ lewicowy nacjonalizm
  Izquierda Asturiana [Lewica Asturyjska] http://www.ias.as/ lewicowy nacjonalizm
Hiszpania: Baskonia Aralar http://www.aralar.eus/ lewicowy nacjonalizm
  Askapena http://www.askapena.org/en lewicowy nacjonalizm
  Batzarre [Zgromadzenie] http://www.batzarre.org/ socjalizm patriotyczny
  Boltxevike [Bolszewik] https://www.boltxe.eus/ komunizm-antyimperializm
  Eusko Alkartasuna [Solidarność Baskijska] http://www.euskoalkartasuna.eus/ socjalizm patriotyczny
  Euskal Herriko Komunistak [Komuniści Ziem Baskijskich] http://www.komunistak.eus/ komunizm-antyimperializm
  Euskal Herria Bildu [Połączyć Baskijską Ojczyznę] http://ehbildu.eus/en/ lewicowy nacjonalizm
Hiszpania: Galicja Bloque Nacionalista Galego [Galicyjski Blok Nacjonalistyczny] http://bng.gal/ lewicowy nacjonalizm
  Primeira Linha – Movimento de Libertaçom Nacional [Pierwsza Linia - Ruch Wyzwolenia Narodowego] http://primeiralinha.org/home/ lewicowy nacjonalizm
  Partido Nacionalista Galego [Galicyjska Partia Nacjnalistyczna] http://www.png-pg.org/ lewicowy nacjonalizm
  Unión do Pobo Galego [Unia Ludu Galicyjskiego] http://www.uniondopovogalego.org/ lewicowy nacjonalizm
Hiszpania: Kanaryjskie Wyspy Alternativa Maga Nationalista http://amaga.esy.es/Index.htm lewicowy nacjonalizm
Hiszpania: Kastylia Izquierda Castellana [Lewica Kastylijska] http://www.nodo50.org/izco/ lewicowy nacjonalizm
  Partido Castellano [Partia Kastylijska] http://www.partidocastellano.org/ lewicowy nacjonalizm
Hiszpania: Katalonia Candidatura d’Unitat Popular [Kandydatura Jedności Ludowej] http://cup.cat/ socjalizm patriotyczny
  Endavant – Organització Socialista d’Alliberament Nacional [Socjalistyczna Organizacja Wyzwolenia Narodowego "Naprzód"] http://www.endavant.org/ lewicowy nacjonalizm
  Esquerra Republicana de Catalunya [Republikańska Lewica Katalonii] www.esquerra.cat lewicowy nacjonalizm
  Esquerra Unida i Alternativa [Zjednoczona Alternatywna Lewica] www.euia.cat komunizm-antyimperializm
  Moviment d’Esquerres [Ruch Lewicy] http://mesesquerres.cat/ socjalizm patriotyczny
Holandia Nieuwe Communistische Partij van Nederland [Nowa Partia Komunistyczna Holandii] http://www.ncpn.nl/ komunizm-antyimperializm
  Socialistische Partij [Partia Socjalistyczna] http://www.sp.nl/ socjalizm patriotyczny
Indie All India Forward Bloc  [Ogólnoindyjski Blok Ludowy] http://www.forwardbloc.org/ lewicowy nacjonalizm
  Communist Party of India (Marxist-Leninist) [Komunistyczna Partia Indii (Marksistowsko-Leninowska)] http://cpiml.org/ komunizm-antyimperializm
  Nationalist Congress Party [Nacjonalistyczna Partia Kongresowa] http://ncp.org.in/ lewicowy nacjonalizm
  Rashtriya Krantikari Samajwadi Party [Narodowa Socjalistyczna Partia Rewolucyjna] https://www.facebook.com/rkspindia/ lewicowy nacjonalizm
  Revolutionary Socialist Party [Rewolucyjna Partia Socjalistyczna] https://www.facebook.com/RevolutionarySocialistParty.India/ komunizm-antyimperializm
Indie: Bengal Janatantrik Samajbadi Dal [Partia Demokratycznego Socjalizmu] http://www.pdsindia.org/ socjalizm patriotyczny
Indie: Nagalim National Socialist Council of Nagaland [Narodowa Socjalistyczna Rada Naga] http://nscn.livejournal.com/ lewicowy nacjonalizm
Indie: Tamilnadu Dravida Munnetra Kazhagam [Drawidyjski Ruch Postępowy] http://dmk.in/english lewicowy nacjonalizm
  Dravida Peravai [Front Drawidyjski] http://www.lchr.org/a/53/4n/ lewicowy nacjonalizm
  Marxiya Periyariya Pothuvudamai Katchi [Marksistowsko-Periyaristowska Partia Komunistyczna] http://www.marxistperiyarist.org/ lewicowy nacjonalizm
  Thamizh Thesa Pothuvudaimai Katchi [Tamilska Narodowa Partia Komunistyczna] http://thamizhdesiyam.blogspot.com/ lewicowy nacjonalizm
Indie: Telengana Telangana Communist Party [Komunistyczna Partia Telengany] http://www.telanganacommunistpartyofindia.com/ lewicowy nacjonalizm
Indonezja Partai Nasional Indonesia Marhaenisme [Narodowa Partia Indonezji Zwykłych Ludzi] http://dpp-pni.tripod.com/ lewicowy nacjonalizm
  Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia [Narodowa Populistyczna Partia Indonezji Twierdza] http://dpcpnbkbone.blogspot.com/ lewicowy nacjonalizm
Irak Hizb al-Baas al-Arabi al-Isztiraki [Socjalistyczna Partia Odrodzenia Arabskiego] http://www.al-moharer.net/index.html http://www.albasrah.net/index.php lewicowy nacjonalizm
  izb al-Shīūīy al-Irāqīy al-Kader [Iracka Partia Komunistyczna - Kadra] www.alkader.net komunizm-antyimperializm
  [Iracki Sojusz Patriotyczny] http://home.zonnet.nl/patrioticalliance/ lewicowy nacjonalizm
  [Marksiści-Leniniści Rewolucjoniści Iraku] http://www.iraqmlr.org/ komunizm-antyimperializm
Irak: Asyria Gaba Shawtapaya Atouraya [Asyryjska Partia Socjalistyczna] http://asp2.no.sapo.pt/index2.htm socjalizm patriotyczny
Irak: Kurdystan Hizba Rizgarîya Kurdistan [Partia Wyzwolenia Kurdystanu] http://www.rpk93.org/ lewicowy nacjonalizm
  Partiya Komunîst Kurdistan [Komunistyczna Partia Kurdystanu] http://www.regaykurdistan.com/ komunizm-antyimperializm
  Yaketi Nishtimani Kurdistan [Patriotyczna Unia Kurdystanu] http://www.pukmedia.com/ socjalizm patriotyczny
Iran Cherik-hayeh Fadaeyeh Khalgheh Iran [Irańscy Ludowi Fedaini-Partyzanci] http://www.siahkal.com/english.htm komunizm-antyimperializm
    http://www.iranian-fedaii.de/ komunizm-antyimperializm
    http://www.fadaian.org/ komunizm-antyimperializm
  Hezb-e Kar-e Iran [Partia Pracy Iranu] http://www.toufan.org/ komunizm-antyimperializm
Iran: Chuzestan [Arabski Front Wyzwolenia Ahwazu] http://www.alahwazvoice.com/ lewicowy nacjonalizm
  [Ludowo-Demokratyczny Front Ahwazu] http://www.alahwaz.com/ lewicowy nacjonalizm
  [Narodowa Organizacja Wyzwolenia Ahwazu] http://www.arabistan.org/ lewicowy nacjonalizm
Iran: Kurdystan Komalay Shoreshgeri Zahmatkeshani Kurdistani Iran [Rewolucyjna Organizacja Pracujących Irańskiego Kurdystanu] http://www.komala.org/ lewicowy nacjonalizm
  Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê [Partia Wolnego Życia Kurdystanu] http://pjak.eu/ socjalizm patriotyczny
Irlandia Arguments for a Workers Republic [Argumenty za Republiką Robotniczą] http://www.workersrepublic.org/ komunizm-antyimperializm
  The Blanket. A Journal of Protest and Dissent http://indiamond6.ulib.iupui.edu:81/ lewicowy nacjonalizm
  Irish Political Review (dawniej The Irish Communist (British and Irish Communist Organisation) [Brytyjsko-Irlandzka Organizacja Komunistyczna]) http://free-magazines.atholbooks.org/ipr/index.php patriotyczny socjalizm
  Continuity IRA [Ciągłość IRA] http://upthera.free-forums.org/upthera.html lewicowy nacjonalizm
  Irish Republican Socialist Party/Movement [Irlandzka Republikańska Partia Socjalistyczna] http://irsm.org/irsm.html komunizm-antyimperializm, lewicowy nacjonalizm
  James Connolly Society [Towarzystwo Jamesa Connolly'ego] http://www.wageslave.org/jcs/ socjalizm patriotyczny
  Pairtí na nOibrí [Partia Robotnicza] http://www.workers-party.org/ komunizm-antyimperializm
  Peace and Neutrality Alliance [Sojusz Pokoju i Neutralności] http://www.pana.ie eurokrytycyzm
  Sinn Fein [Sami Sobie] http://sinnfein.ie/ lewicowy nacjonalizm
  Shinn Féin Poblachtach [Republikańska SF] http://www.rsf.ie/ lewicowy nacjonalizm
Izrael Ber Borochov Internet Archive http://www.angelfire.com/il2/borochov/ patriotyczny socjalizm
  Habonim Dror [Budowniczowie Wolności] www.habonimdror.org lewicowy syjonizm
  Meretz [Siła] www.meretz.org.il lewicowy syjonizm
Izrael: Arabowie [Arabski Ruch na rzecz Zmiany] http://www.a-m-c.org/ lewicowy nacjonalizm
Japonia Nihon Kyōsan-tō [Japońska Partia Komunistyczna] http://www.jcp.or.jp/english/ komunizm-antyimperializm
  Nihon Rôdôtô [Japońska Partia Pracy] http://www.jlp.net/ komunizm-antyimperializm
Japonia: Okinawa Okinawa Shakai Taishū-tō [Partia Mas Społecznych Okinawy] http://www.okinawashadai.com/ patriotyczny socjalizm
Jemen Hizb Al-Ba’ath Al-Arabi Al-Ishtiraki – Qutr Al-Yaman [Socjalistyczna Partia Odrodzenia Arabskiego - Region Jemen] http://www.albaath-as-party.org/ lewicowy nacjonalizm
  Hizb al-Ishtiraki al-Yamani [Jemeńska Partia Socjalistyczna] http://www.aleshteraki.net/ patriotyczny socjalizm
  Tantheem Al-Wahdawi Al-Sha’abi Al-Nasseri [Ludowa Naserowska Organizacja Unionistyczna] www.alwahdawi.net lewicowy nacjonalizm
Jordania Hizb Al-Sha’ab Al-Dimuqrati Al-Urduni [Ludowo-Demokratyczna Partia Jordanii] http://www.hashd-ahali.net/main/ahali/ patriotyczny socjalizm
  Hizb Al-Wahdah Al-Sha’abiyah Al-Dimuqratiyyah Al-Urduniy [Jordańska Ludowo-Demokratyczna Partia Jedności] http://wihdaparty.com/ patriotyczny socjalizm
Kamerun Union des Populations Africaines [Unia Ludności Afrykańskiej] https://www.facebook.com/UPAnafricaniste/ lewicowy nacjonalizm
Kanada Canadian Action Party [Partia Akcji Kanadyjskiej] http://actionparty.ca/ lewicowy nacjonalizm
  Communist Party of Canada Marxist-Leninist [Komunistyczna Partia Kanady Marksistowsko-Leninowska] http://www.cpcml.ca/ komunizm-antyimperializm
  Indigenous People’s Liberation Party [Partia Wyzwolenia Ludów Tubylczych] https://indigenousliberationkanada.wordpress.com/ lewicowy nacjonalizm, indygenizm
  Porcupine Blog (Larry Gambone) http://porkupineblog.blogspot.com/ etniczny anarchizm
  Vive le Canada http://www.vivelecanada.ca/ lewicowy nacjonalizm
Kanada: Quebec Bloc Québécois [Blok Quebecki] http://www.blocquebecois.org/ lewicowy nacjonalizm
  Front Révolutionnaire du Québec [Rewolucyjny Front Quebecu] http://www.frsq.8m.com/ http://www.rebellium.info/2012/07/manifeste-du-front-revolutionnaire-du.html lewicowy nacjonalizm
  Option nationale – Pour l’indépendance du Québec [Opcja Narodowa - Za Niepodległością Quebecu] http://www.optionnationale.org/ lewicowy nacjonalizm
  Parti communiste du Québec [Komunistyczna Partia Quebecu] http://www.pcq.qc.ca/ komunizm-antyimperializm
  Parti marxiste–léniniste du Québec [Marksistowsko-Leninowska Partia Quebecu] http://www.pmlq.qc.ca/ komunizm-antyimperializm
  Parti Québécois [Partia Quebecka] http://www.pq.org/ socjalizm patriotyczny
  Québec solidaire [Quebec Solidarny] http://www.quebecsolidaire.net/ socjalizm patriotyczny
Kirgistan Кыргызстан Коммунисттеринин
Партиясы [Partia Komunistów Kirgistanu]
http://www.pkk.kg/ komunizm-antyimperializm
Kolumbia Ejército de Liberación Nacional [Armia Wyzwolenia Narodowego] http://www.eln-voces.com/ komunizm-antyimperializm
  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii] http://farc-ep.co/ komunizm-antyimperializm
  Juventud Patriótica del PTC  [Młodzież Patriotyczna] http://juventudpatriotica.com/portada/ komunizm-antyimperializm
  Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia [Boliwariański Ruch Nowej Kolumbii] http://www.mbsuroccidentedecolombia.org/ lewicowy nacjonalizm
  Movimiento Comunero Socialista Bolivariano [Boliwariański Socjalistyczny Ruch Wspólnotowy] http://msbcolombia.blogspot.com/ lewicowy nacjonalizm
  Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario [Niezalezny Rewolucyjny Ruch Robotniczy] http://www.moir.org.co/ komunizm-antyimperializm
  Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo [Ruch Obrony Praw Ludu] http://www.modep.org/ socjalizm patriotyczny
  Partido Comunista Colombiano [Kolumbijska Partia Komunistyczna] http://www.pacocol.org/ komunizm-antyimperializm
  Partido del Trabajo de Colombia (moirista) [Partia Pracy Kolumbii (moiristowska)] http://partidodeltrabajodecolombia.org/ komunizm-antyimperializm
  Polo Democrático Alternativo [Biegun Alternatywy Demokratycznej] http://www.polodemocratico.net/ socjalizm patriotyczny
  Unión Patriótica [Związek Patriotyczny] http://unionpatrioticacolombia.com/ socjalizm patriotyczny
Komory Djawabu Ya Komori – Parti soilihiste [Partia Soilihistowska] http://djawabu-ya-komori.skyrock.com/ http://djawabuyakomori.blogspot.com/ lewicowy nacjonalizm
Kongo-Kinszasa Alliance des Patriotes Lumumbistes [Sojusz Patriotów Lumumbistów] https://www.facebook.com/Alliance-DES-Patriotes-Lumumbistes-1473514026272750/ lewicowy nacjonalizm
  Coordination des Forces Nationalistes Révolutionnaires Lumumbistes Mulelistes Kabilistes [Koordynacja Nacjonalistycznych Sił Rewolucyjnych Lumumbistów Mulelistów i Kabilistów] http://www.deboutcongolais.info/ lewicowy nacjonalizm
  Mouvement Congolais pour la
Démocratie Directe
[Kongijski Ruch na rzecz Demokracji Bezpośredniej]
http://mcdd.populus.org/ lewicowy nacjonalizm
  Front Patriotique pour le Renouveau et le Progrès [Patriotyczny Front Odnowy i Postępu] http://www.frontpatriotique.org/ komunizm-antyimperializm
  Parti de la Révolution du Peuple [Partia Rewolucji Ludu] http://www.congoforum.be/upldocs/LA_DIASPORA_CONGOLAISE__2_[1].pdf komunizm-antyimperializm
Kongo-Brazzaville Parti congolais du travail [Kongijska Partia Pracy] http://particongolaisdutravail.org/ socjalizm patriotyczny
Korea Chosŏn Rodongdang [Partia Pracy Korei] http://www.rodong.rep.kp/en/ komunizm-antyimperializm
  [Antyimperialistyczny Front Narodowo-Demokratyczny] http://www.aindf.com/ http://ndfsk.dyndns.org/kuguk8/Title1.htm lewicowy nacjonalizm
  [Unia Ludowa] http://99people.kr/ lewicowy nacjonalizm
Kosowo Lëvizja për Bashkim [Ruch na rzecz Zjednoczenia] http://levizjaperbashkim.com/new/default.php lewicowy nacjonalizm
Kostaryka Alianza Patriótica [Sojusz Patriotyczny] http://alianzapatriotica.org/ socjalizm patriotyczny
  Partido de los Trabajadores [Partia Pracujących] http://www.ptcostarica.org/ komunizm-antyimperializm
  Vanguardia Popular de Costa Rica [Ludowa Awangarda Kostaryki] http://costaricaenginebra.tripod.com/latinoamericasinfronteras/id30.html komunizm-antyimperializm
Kuba Partido Comunista de Cuba [Komunistyczna Partia Kuby] http://www.pcc.cu/ komunizm-antyimperializm
Liban Harakat al-Nasiriyin al-Mustaqillin Al-Murabitun [Ruch Niezależnych Naserystów – Czujni] http://www.almourabitoun.com/ lewicowy nacjonalizm
  Harakat Al-Tawhidiya Al-Nassiriya [Ruch Naserystów Unionistów] https://ar-ar.facebook.com/pages/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/222500167837155 socjalizm patriotyczny
  Harakat al-shaab [Ruch Ludowy] http://www.shaabonline.com/ socjalizm patriotyczny
  Hizb Al-Arabi Al-Ishtiraki fi Lubnan [Arabska Partia Socjalistyczna w Libanie] http://eshtrakiarabe.blogspot.com/ lewicowy nacjonalizm
  Hizb al-Dimuqrati al-Sha’bi [Ludowa Partia Demokratyczna] (d. Parti d’action socialiste arabe) [Arabska Partia Akcji Socjalistycznej] http://www.shaabi.org/ lewicowy nacjonalizm
  Hizb al-Suri al-Qawmi al-Ijtima’i [Syryjska Partia Socjal-Nacjonalistyczna] http://www.ssnp.com/ lewicowy nacjonalizm
  izb aš-Šuyū’ī al-Lubnānī [Libańska Partia Komunistyczna] http://jammoul.net/ komunizm-antyimperializm
  [Naserystowska Partia Ludowa] https://ar-ar.facebook.com/Nasserist.Popular.Party lewicowy nacjonalizm
  Rabitat al-Shaghila [Liga Pracujących] https://www.facebook.com/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9-196449693812008/ socjalizm patriotyczny
Libia Mouvement Démocratique Panafricain-Renaissance [Demokratyczny Ruch Panafrykański - Odrodzenie] http://www.mdpr.populus.ch/ lewicowy nacjonalizm
  World Center for Studies and Research of The Green Book [Światowe Centrum Studiów i Badań nad Zieloną Książką] http://www.greenbookstudies.com/ lewicowy nacjonalizm
Litwa Nacionalinio išsivadavimo judėjimas [Ruch Wyzwolenia Narodowego] http://revoliucija.org/ nacjonalbolszewizm
  Socialistinio Liaudies Fronto [Socjalistyczny Front Ludowy] http://www.slfrontas.lt/  
Łotwa Latvijas Sociālistiskā partija – Социалистическая партия Латвии [Socjalistyczna Partia Łotwy] http://latsocpartija.lv/lv/  
Macedonia Социјалистичка партија на Македонија [Socjalistyczna Partia Macedonii] http://www.spm.org.mk/ socjalizm patriotyczny
Malezja Parti Ikatan Bangsa Malaysia [Partia Sojuszu Narodowego] http://www.ikatan.org/ lewicowy nacjonalizm
  Parti Rakyat Malaysia [Ludowa Partia Malezji] http://partirakyatmalaysia.blogspot.com/ lewicowy nacjonalizm
Mali Solidarité africaine pour la démocratie et l’indépendance [Solidarność Afrykańska na rzecz Demokracji i Niepodległości] http://partisadi.net/ komunizm-antyimperializm
Mali: Azawad Mouvement National de Liberation de l’Azawad [Narodowy Ruch Wyzwolenia Azawad] http://mnlamov.net/ lewicowy nacjonalizm
Malta Partit Komunista Malti [Komunistyczna Partia Malty] http://communistpartymalta.blogspot.com/ komunizm-antyimperializm
Maroko Union Nationale des Forces Populaires [Narodowa Unia Sił Ludowych] http://www.unfp.ma/LeParti.htm lewicowy nacjonalizm
Martynika Conseil National des Comités Populaires [Narodowa Rada Komitetów Ludowych] http://www.m-apal.com/General/la_une/index.html lewicowy nacjonalizm
  Mouvement indépendantiste martiniquais  [Martynikański Ruch Niepodległościowy] http://www.mimmartinique.org/ lewicowy nacjonalizm
  Parti pour la Libération de la Martinique [Partia Wyzwolenia Martyniki] http://www.lepalima.org/web/ lewicowy nacjonalizm
  Pati kominis pour lendépandans ek sosyalizm [Partia Komunistów na rzecz Niepodległości i Socjalizmu] http://www.pkls.org/ komunizm-antyimperializm
Mauretania Alliance populaire progressiste [Ludowy Sojusz Postępowy]  http://www.app.mr/ lewicowy nacjonalizm (arabski)
  Parti unioniste démocratique socialiste [Unionistyczna Socjalistyczna Partia Demokratyczna]  
  Forces Progressistes du Changement [Postępowe Siły Zmiany] http://www.flamnet.info/ lewicowy nacjonalizm (Haratine)
Meksyk Cardenismo http://cardenismo.blogspot.com/ lewicowy nacjonalizm
  Centro Lombardo Toledano http://www.centrolombardo.edu.mx/ socjalizm patriotyczny
  Ejército Popular Revolucionario [Ludowa Armia Rewolucyjna] http://pdpr-epr.blogspot.com/ komunizm-antyimperializm
  Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente [Rewolucyjna Armia Ludu Powstańczego] http://www.enlace-erpi.org/index2.html komunizm-antyimperializm
  Ejército Zapatista de Liberación Nacional [Zapatystowska Armia Wyzwolenia Narodowego] http://www.ezln.org.mx/ lewicowy nacjonalizm
  Frente Popular Francisco Villa Independiente [Niezależny Front Ludowy im. Francesco Villi] http://fpfvi.blogspot.com/ lewicowy nacjonalizm
  Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI [Ludowy Front im. Francesco Villi - Meksyk XXI Wieku] http://www.frentepopularfranciscovilla-mexicosxxi.org/ lewicowy nacjonalizm
  Frente Popular Revolucionario [Ludowy Front Rewolucyjny] https://frentepopular.wordpress.com/ komunizm-antyimperializm
  Izquierda Democrática Popular [Ludowa Lewica Demokratyczna] http://izquierdademocraticapopular.blogspot.com/ lewicowy nacjonalizm
  Juventud Popular Socialista [Ludowa Młodzież Socjalistyczna] http://juventudpopularsocialista.blogspot.com/ socjalizm patriotyczny
  Movimiento Nacional Sinarquista [Narodowy Ruch Synarchistyczny] http://sinarquismo.tripod.com/ lewicowy nacjonalizm
  Movimiento Regeneración Nacional [Ruch Odrodzenia Narodowego] www.morena.org socjalizm patriotyczny
  Partido Cardenista [Partia Cardenistowska] http://www.partidocardenista.com/ lewicowy nacjonalizm
  Partido Popular Socialista de México [Ludowa Partia Socjalistyczna Meksyku] https://www.facebook.com/ppsdemexico socjalizm patriotyczny
  Partido de la Revolución Democrática [Partia Rewolucji Demokratycznej] http://www.prd.org.mx/ socjalizm patriotyczny
  Partido del Trabajo [Partia Pracy] http://www.partidodeltrabajo.org.mx/ komunizm-antyimperializm
  Red de Izquierda Revolucionaria [Sieć Lewicy Rewolucyjnej] http://redirmln.blogspot.com/ komunizm-antyimperializm
  Unión de la Juventud Revolucionaria de México [Związek Rewolucyjnej Młodzieży Meksyku] http://www.ujrm.org/ komunizm-antyimperializm
Mjanma [Komunistyczna Partia Mjanmy] http://www.cp-burma.org/ komunizm-antyimperializm
Mołdowa Partidul Socialiştilor din Republica Moldova [Partia Socjalistów Republiki Mołdawii] http://socialistii.md/ socjalizm patriotyczny
Mołdowa: Naddniestrze Приднестровская Коммунистическая Партия [Naddniestrzańska Partia Komunistyczna] http://www.kp-pmr.ru/ komunizm-antyimperializm
Mongolia Монгол Ардын Нам [Mongolska Partia Ludowa] http://www.nam.mn/ lewicowy nacjonalizm
  Монгол Ардын Хувьсгалт Нам [Mongolska Partia Ludowo-Rewolucyjna] http://www.nam.mn/ socjalizm patriotyczny
Mozambik Frente de
Libertação de Moçambique [Front Wyzwolenia Mozambiku]
http://www.frelimo.org.mz/frelimo/ socjalizm patriotyczny
Namibia South West Africa People’s Organization [Organizacja Ludu Afryki
Południowo-Zachodniej]
http://www.swapoparty.org/ lewicowy nacjonalizm
Nepal [Komunistyczna Partia Nepalu (Rewolucyjno-Maoistowska)] http://cpn-maoist.org/ komunizm-antyimperializm
Niemcy Antiimperialistische Plattform [Platforma Antyimperialistyczna] http://antiimp.de/ komunizm-antyimperializm
  Arbeitertum https://arbeitertum.wordpress.com/ nacjonalbolszewizm
  Compact Magazine http://www.compact-online.de/ https://juergenelsaesser.wordpress.com/about/ lewicowy nacjonalizm
  Deutsche Nationalbolschewisten [Niemieccy Nacjonalbolszewicy] http://nationalbolschewismus.blogspot.com/ nacjonalbolszewizm
  Kommunistische Partei Deutschlands – Aufbaugruppe [Komunistyczna Partia Niemiec - Grupa Odbudowy] http://www.kpd-net.de/ komunizm-antyimperializm
  Kommunistischen Partei Deutschlands / Marxisten-Leninisten [Komunistyczna Partia Niemiec - Marksiści-Leniniści] http://www.kpd-ml.org/ komunizm-antyimperializm
  Kommunistischen Partei Deutschlands / Marxisten-Leninisten (Roter Morgen) [Komunistyczna Partia Niemiec - Marksiści-Leniniści (Czerwony Poranek)] http://rotermorgen.info/ komunizm-antyimperializm
  Neue Einheit [Nowa Jedność] http://www.neue-einheit.com/frame/engindex1.htm komunizm-antyimperializm
  Netzjournal von Bernd Rabehl https://rabehl.wordpress.com/ lewicowy nacjonalizm
Niger (Tuareg) Mouvement des Nigeriens pour la Justice [Ruch Nigryjczyków na rzecz Sprawiedliwości] http://m-n-j.blogspot.com/ lewicowy nacjonalizm
Nikaragua Frente Sandinista de Liberación Nacional [Sandinowski Front Wyzwolenia Narodowego] http://www.lavozdelsandinismo.com/ lewicowy nacjonalizm
  Movimiento Renovador Sandinista [Odnowiony Ruch Sandinowski] http://partidomrs.org/ lewicowy nacjonalizm
Norwegia Revolusjon [Rewolucja] http://www.revolusjon.no/ komunizm-antyimperializm
  Nei til EU [Nie dla UE] http://www.neitileu.no eurokrytycyzm
  Norges Kommunistiske Parti [Norweska Partia Komunistyczna] http://www.nkp.no/ komunizm-antyimperializm
  Sosialistisk Venstreparti [Socjalistyczna Partia Lewicy] https://www.sv.no/ eurokrytycyzm
Nowa Kaledonia Parti de libération kanak [Partia Wyzwolenia Kanaków] http://partideliberationkanak.unblog.fr/ lewicowy nacjonalizm
Pakistan Awami National Party [Narodowa Partia Ludowa] http://awaminationalparty.org/main/ lewicowy nacjonalizm [Pasztu]
  Communist Mazdoor Kissan Party [Komunistyczna Partia Robotniczo-Chłopska] https://cmkp.wordpress.com/ komunizm-antyimperializm
  [Narodowa Partia Beludżystanu] http://www.nationalparty.com.pk/ lewicowy nacjonalizm [Beludż]
  Pashtoonkhwa Milli Awami Party http://pmap.info/ lewicowy nacjonalizm [Pasztu]
  Sindhi Awami Tahreek [Ludowy Ruch Sindhu] http://atsindh.blogspot.com/ lewicowy nacjonalizm [Sindh]
Palestyna Harakat al-Tahrīr al-Filastīnī [Ruch Wyzwolenia Palestyny] http://www.fateh.ps/ lewicowy nacjonalizm
  Hizb al-Sha’b al-Filastini [Palestyńska Partia Ludowa] http://www.ppp.ps/ socjalizm patriotyczny
  Jabhat Al-’Arabiya Al-Falestiniyeh [Arabski Front Palestyny] http://www.palaf.org/ lewicowy nacjonalizm
  Jabhat al-Sha’biyah li-Tahrir Filastin [Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny] http://pflp.ps/english/ komunizm-antyimperializm
  Jabhat al-Dimuqratiyah li-Tahrir Filastin [Demokratyczny Front Wyzwolenia Palestyny] http://www.alhourriah.org/ komunizm-antyimperializm
  [Palestyńska Partia Komunistyczna] http://www.pallcp.ps/ komunizm-antyimperializm
Panama Frente Estudiantil Revolucionario 29 de Noviembre [Rewolucyjny Studencki Front 29 Listopada] http://fer-29.blogspot.com/ socjalizm patriotyczny
  Movimiento de Liberación Nacional 29 de Noviembre [Ruch Wyzwolenia Narodowego 29 Listopada] http://mln29denoviembre.blogspot.com/ socjalizm patriotyczny
Paragwaj Frente Guasu [Wielki Front] http://frenteguasu.org.py/  
  Movimiento Popular
Revolucionario Paraguay [Ludowy Rewolucyjny Ruch Paragwaju] Pyahurá
http://mprpp.blogspot.com/ komunizm-antyimperializm
  Partido del Movimiento Patriótico Popular [Partia Ludowego Ruchu Patriotycznego] https://es-es.facebook.com/PMPP-688941917824751/ socjalizm patriotyczny
  Partido Paraguay Pyahura http://partidoparaguaypyahura.blogspot.com/ lewicowy nacjonalizm
  Partido Revolucionario Febrerista [Partia Rewolucji Lutowej] https://www.facebook.com/prf.paraguay/ lewicowy nacjonalizm
  Partido Patria Libre [Partia Wolnej Ojczyzny] https://www.facebook.com/patrialibreparaguay socjalizm patriotyczny
Polinezja Francuska Ia Mana Te Nuna’a http://www.iamanatenunaa.org/ lewicowy nacjonalizm
  Tavini Huiraatira [Słudzy Ludu] http://www.tavinihuiraatira.com/ lewicowy nacjonalizm
Polska Antykapitalizm (Portal myśli socjalnej)   lewicowy nacjonalizm
  Kazimierz Mijal http://maoizm-mijal.prv.pl/ komunizm-antyimperializm
  Komunistyczna Partia Polski http://www.kompol.org/ komunizm-antyimperializm
  Lewicowo (Portal poświęcony tradycjom polskiej lewicy demokratycznej, patriotycznej i niekomunistycznej) http://lewicowo.pl/    socjalizm patriotyczny
  Maoistowski Projekt Dokumentacyjny https://maopd.wordpress.com/ komunizm-antyimperializm
  Nazbol Polska http://nazbolpolska.blogspot.com/ nacjonalbolszewizm
  Nowe Peryferie http://nowe-peryferie.pl/ postkolonializm
  Opcja Społeczno-Narodowa http://www.osn.pev.pl/ etniczny anarchizm
  Partia Zmiana http://partia-zmiana.pl/ lewicowy nacjonalizm
  Patriotyczny Front Lewicy Socjalistycznej http://pfls.w.interiowo.pl/ lewicowy nacjonalizm
  Polska Lewica Narodowa http://lewicanarodowawpolsce.blogspot.com/ postkomunizm
  Polska Ludowa http://polskaludowa102.blogspot.com/ postkomunizm
  Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego http://daszynski-stowarzyszenie.manifo.com/ socjalizm patriotyczny
  Stowarzyszenie Patriotyczno-Lewicowe „Pomost” http://www.patriotyczna-lewica.pl/ postkomunizm, socjalizm patriotyczny
  Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych http://www.kombatantpolski.pl/  
  Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego (dawniej: Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego) http://www.zwir.org.pl/  
Południowa Afryka Azanian People’s Organization  [Organizacja Ludu Azanii] http://www.azapo.org.za/ lewicowy nacjonalizm
  Black First Land First [Najpierw Czarni Najpierw Ziemia] https://black1stland1st.wordpress.com/ lewicowy nacjonalizm
  Economic Freedom Fighters [Bojownicy Wolności Ekonomicznej] http://effighters.org.za/ komunizm-antyimperializm
  Pan-African Congress [Kongres Panafrykański] http://pac.org.za/ lewicowy nacjonalizm
Portugalia Aliança Nacionalitária dos Comunardos [Nacjonalistyczny Sojusz Komunardów] http://ancportugal.no.sapo.pt/ lewicowy nacjonalizm
  Organização Comunista Proletária {Marxista-Bolchevique) de Portugal [Komunistyczna Organizacja Proletariacka (Marksistowsko-Bolszewicka) Portugalii] http://ocpmbp.no.sapo.pt/ komunizm-antyimperializm
  Partido Revolucionário do Proletariado – Bases pela Revolução [Rewolucyjna Partia Proletariatu - Bazy Rewolucji] http://prpbr.no.sapo.pt/ komunizm-antyimperializm
  Involução [Inwolucja] http://involucao.blogspot.com/ etniczny anarchizm
Peru Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular [Ludowy Front Robotników, Chłopów i Studentów] https://focep.wordpress.com/ http://focep.blogspot.com/ komunizm-antyimperializm
  Movimiento Revolucionario Túpac Amaru [Rewolucyjny Ruch Tupaca Amaru] http://www.voz-rebelde.de/ komunizm-antyimperializm
  Nuevo Partido Unificado Mariateguista del Peru [Nowa Zjednoczona Partia Mariateguistyczna Peru] http://newpum.blogspot.com/ komunizm-antyimperializm
  Partido Comunista del Perú – Patria Roja  [Komunistyczna Partia Peru - Czerwona Ojczyzna] http://www.patriaroja.org.pe/ komunizm-antyimperializm
  Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso [Komunistyczna Partia Peru - Świetlisty Szlak] http://www.bandera-roja.com/peru.htm http://www.solrojo.org/ komunizm-antyimperializm
  Partido Nacionalista Peruano [Peruwiańska Partia Nacjonalistyczna] http://www.partidonacionalistaperuano.org.pe/ lewicowy nacjonalizm
Puerto Rico Frente Socialista de Puerto Rico [Socjalistyczny Front Puerto Rico] http://frentesocialistapr.blogspot.com/ socjalizm patriotyczny
  Movimiento Independentista Nacional Hostosiano [Hostosiański Narodowy Ruch Niepodległościowy] http://minhpuertorico.org/ lewicowy nacjonalizm
  Partido Independentista Puertorriqueño [Portorykańska Partia Niepodległosciowa] http://www.independencia.net/ lewicowy nacjonalizm
  Partido Nacionalista de Puerto Rico [Nacjonalistyczna Partia Puerto Rico] http://www.pnpr.org/ lewicowy nacjonalizm
Rosja Left Russia http://left.ru/inter/index.html socjalizm patriotyczny
  Антиглобализм  [Antyglobalizm] http://www.anti-glob.narod.ru/ antyglobalizm
  Армия Воли Народа [Armia Woli Ludu] http://www.duel.ru/ lewicowy nacjonalizm
  ВОЛЯ [Wolność] http://volya-naroda.ru/ socjalizm patriotyczny
  Вольница [Wolność] http://volniza-info.livejournal.com/ http://vk.com/id191981125 etniczny anarchizm
  Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков [Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia Bolszewików] http://www.vkpb.ru/ komunizm-antyimperializm
  Движение Сопротивления  антинародному режиму [Ruch Sprzeciwu Antyludowemu Reżimowi] http://sovnarkom.ru/index.htm lewicowy nacjonalizm
  Черный Фронт [Czarny Front] http://www.schwarz-front.ru/link/index.html nacjonalbolszewizm
  Другая Россия [Inna Rosja] http://drugoros.ru/ lewicowy nacjonalizm
  Коммунисти́ческая па́ртия Росси́йской Федера́ции [Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej] http://www.kprf.ru/ komunizm-antyimperializm
  Коммунистическая Партия Советского Союза [Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego] http://cpsu.by/ komunizm-antyimperializm
  Национал-большевистский фронт [Front Narodowo-Bolszewicki] http://nbf.rossia3.ru/ nacjonalbolszewizm
  Патриоты России [Patrioci Rosji] http://www.patriot-rus.ru/ socjalizm patriotyczny
  Народное Коммунистическое Движение [Ludowy Ruch Komunistyczny] http://lindex-ru.org/lindex1/Shire01/Est01/Text01/zerkalo/NKD/nar_kom_dvig.htm komunizm-antyimperializm
  Па́ртия Возрожде́ния Росси́и  [Partia Odrodzenia Rosji] http://pvros.ru/ socjalizm patriotyczny
  Партия дела [Partia Sprawy] http://www.partyadela.ru/ lewicowy nacjonalizm
  Партия Мира и Единства [Partia Pokoju i Jedności] http://pmerf.ru/ socjalizm patriotyczny
  Родина Здравый Смысл [Ojczyzna Zdrowy Sens] https://vk.com/club17620608 socjalizm patriotyczny
  Российский Объединённый Трудовой Фронт [Rosyjski Zjednoczony Front Pracujących] http://www.rotfront.su/ komunizm-antyimperializm
  Российская коммунистическая рабочая партия [Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza] http://rkrp-rpk.ru/ komunizm-antyimperializm
  Русское Социалистическое Общество [Ruskie Towarzystwo Socjalistyczne] https://vk.com/club17620608#/rus_socialism lewicowy nacjonalizm
  Русское социалистическое движение [Ruski Ruch Socjalistyczny] http://vk.com/rus_soc_com lewicowy nacjonalizm
  Русский социализм [Ruski Socjalizm] http://stroev-sergey.livejournal.com/ lewicowy nacjonalizm
  Социалистическая единая партия России [Socjalistyczna Zjednoczona Partia Rosji] http://www.orodine.ru/org/sepr.html socjalizm patriotyczny
  Су́ть вре́мени  http://eot.su/ socjalizm patriotyczny
  Трудовая Россия [Pracująca Rosja] http://www.trudoros.narod.ru/ komunizm-antyimperializm
  За Сталина! [Za Stalina!] http://stalinism.narod.ru/ komunizm-antyimperializm
Rumunia Asociatia Romania Muncitoare - Partidul Muncii si Solidaritatii – Uniunea Comunistilor Romani [Rumuńskie Stowarzyszenie Robotnicze - Partia Pracy i Solidarności - Związek Komunistów Rumuńskich] http://asociatiaromaniamuncitoare.blogspot.com/ komunizm-antyimperializm
Rumunia Partidul Comunist Român [Rumuńska Partia Komunistyczna] http://npcr.ro/ komunizm-antyimperializm
Sahara Zachodnia Jabhah al-Sha’biyah li-Tahrir al-Saqiyah al-Hamra’ wa-Wadi al-Dhahab [Ludowy Front Wyzwolenia Sahary Zachodniej i Rio de Oro] http://www.spsrasd.info/news/en lewicowy nacjonalizm
Salwador Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional [Front Wyzwolenia Narodowego im. Farabundo Marti] http://www.fmln.org.sv/ socjalizm patriotyczny
  Movimiento Patria Para Todos [Ruch Ojczyzna dla Wszystkich] https://www.facebook.com/movimientopatriaparatodos.metapan socjalizm patriotyczny
Senegal Ligue Démocratique / Mouvement pour le Parti du Travail [Liga Demokratyczna - Ruch na rzecz Partii Pracy] http://www.ldmpt.sn/ socjalizm patriotyczny
  Parti Africain de l’Indépendance[Afrykańska Partia Niepodległości] http://p-a-i-sn.tripod.com/ komunizm-antyimperializm
  Parti de l’indépendance et du travail [Partia Niepodległości i Pracy] http://cinquieme-congres-du-pit-senegal.over-blog.com/ socjalizm patriotyczny
Serbia Комунистичка партија [Partia Komunistyczna] http://www.kp.rs/ komunizm-antyimperializm
  Nova komunistička partija Jugoslavije [Nowa Komunistyczna Partia Jugosławii] http://www.nkpj.org.rs/ komunizm-antyimperializm
  Покрет социјалиста [Ruch Socjalistów] http://pokretsocijalista.rs/ socjalizm patriotyczny
  Социјалистичка партија Србије [Socjalistyczna Partia Serbii] https://www.sps.org.rs/ socjalizm patriotyczny
Słowacja Združenie robotníkov Slovenska [Zjednoczenie Robotników Słowacji] http://www.zrs.zvolen.szm.com/ komunizm-antyimperializm
  SMER – sociálna demokracia [Kierunek - Socjaldemokracja] http://strana-smer.sk/ patriotyczny socjalizm
Słowenia Združena levica [Zjednoczona Lewica] http://www.zdruzena-levica.si/ eurokrytycyzm
Sri Lanka Janatha Vimukthi Peramuna [Ludowy Front Wyzwolenia] http://www.jvpsrilanka.com/en/ lewicowy nacjonalizm, komunizm-antyimperializm
  Mahajana Eksath Peramuna [Zjednoczony Front Ludowy] http://www.meplanka.org/  patriotyczny socjalizm
Sri Lanka: Eelam dawne Tamiīa viutalaip pulika [Wyzwoleńcze Tygrysy Tamilskiego Eelamu] https://incessantwaves.wordpress.com/ https://ltteblacktigers.wordpress.com/ http://www.tgte-us.org/ lewicowy nacjonalizm
  Tamil Eelam Liberation Organization [Organizacja Wyzwolenia Tamilskiego Eelamu] http://telo.org/ lewicowy nacjonalizm
Stany Zjednoczone Ameryki Attack The System http://attackthesystem.com/ etniczny anarchizm
  Free Media Productions http://www.freemediaproductions.info/ nacjonalbolszewizm
  Freedom Road Socialist Organization [Socjalistyczna Organizacja Droga Wolności] http://www.frso.org/ http://freedomroad.org/ komunizm-antyimperializm
  National Bolshevik Party USA [Narodowo-Bolszewicka Partia USA] http://kwk2005.narod.ru/ nacjonalbolszewizm
  North America Committee Against Zionism and Imperialism [Północnoamerykański Komitet przeciw Syjonizmowi i Imperializmowi] https://nacazai.wordpress.com/ komunizm-antyimperializm
  Ralph Nader consumer advocate  https://nader.org/  
  Revolutionary Anti-Imperialist Movement [Rewolucyjny Ruch Antyimperialistyczny] http://anti-imperialism.com/ komunizm-antyimperializm
  Revolutionary Organization of Labor [Rewolucyjna Organizacja Pracy] http://www.mltranslations.org/US/index.htm#ROL komunizm-antyimperializm
  Rural People’s Party [Partia Ludu Wiejskiego] http://ruralpeople.atspace.org/ nacjonalbolszewizm
  Socialist Phalanx [Socjalistyczna Falanga] http://phalanx.niceboard.com/ lewicowy nacjonalizm
  TORGPROM http://torgprom.blogspot.com/ nacjonalbolszewizm
  William Morris Society [Towarzystwo Williama Morrisa] http://www.morrissociety.org/ patriotyczny socjalizm
Stany Zjedn.: Afroamerykanie African/Indigenous Peoples National Anarchists [Narodowi Anarchiści Ludów Tubylczych i Afrykańskich] https://afronativepride85.wordpress.com/ etniczny anarchizm
  African People’s Socialist Party [Afrykańska Ludowa Partia Socjalistyczna] http://www.uhurumovement.org/ http://www.inpdum.org/ lewicowy nacjonalizm
  Black Liberation Army [Czarna Armia Wyzwoleńcza] http://thetalkingdrum.com/freedomfighters.html lewicowy nacjonalizm
  Black Riders Liberation Party [Partia Wyzwolenia Czarnych Jeźdźców] http://2servethapeople.wix.com/brlp lewicowy nacjonalizm
  New Afrikan Independence Party [Partia Niepodległosci Nowej Afryki] http://www.newafrikan.org/ lewicowy nacjonalizm
  National Black United Front [Zjednoczony Narodowy Front Czarnych] http://www.nbufront.org/ lewicowy nacjonalizm
  New Black Panther Party [Nowa Partia Czarnych Panter] http://www.cbpm.org/nbpp.html lewicowy nacjonalizm
Stany Zjedn.: Indianie American Indian Movement [Ruch Indian Amerykańskich] http://www.aimovement.org/ lewicowy nacjonalizm
Stany Zjedn.: Latynosi Center For Revolutionary Nationalism [Ośrodek Rewolucyjnego Nacjonalizmu] http://descendantofgods.tripod.com/ lewicowy nacjonalizm
  Mexica Movement [Ruch Meksyku] http://www.mexica-movement.org/ lewicowy nacjonalizm
  Partido Nacional La Raza Unida [Narodowa Partia Zjednoczonej Rasy] http://larazaunida.tripod.com/ lewicowy nacjonalizm
  Unión del Barrio [Związek Dzielnic] http://uniondelbarrio.org/main/ lewicowy nacjonalizm
  La Voz de Aztlan  [Głos Aztlan] http://www.aztlan.net/ lewicowy nacjonalizm
Sudan Hizb al-Ba’th al-’Arabi al-Ishtriraki al-Sudani [Socjalistyczna Partia Odrodzenia Arabskiego Sudanu] http://www.sudanbaath.20m.com/ lewicowy nacjonalizm
Syria Hizb Al-’Amal Al-Thawriy Al-’Arabi [Arabska Rewolucyjna Partia Robotnicza] https://ar-ar.facebook.com/HzbAlmalAlthwryAlrby patriotyczny socjalizm
  Hizb al-Baas al-Arabi al-Isztiraki [Socjalistyczna Partia Odrodzenia Arabskiego] http://www.baath-party.org/ http://www.al-baath.com/ lewicowy nacjonalizm
  Hizb Iradat Al-Sha’ab [Partia Woli Ludu] http://kassioun.org/index.php patriotyczny socjalizm
  Hizb Al-Ittihad Al-Ishtiraki Al-’Arabi fi Suriyah [Partia Arabskiego Związku Socjalistycznego w Syrii] http://www.asuparty.org.sy/ https://www.facebook.com/Ettihad.SY/ lewicowy nacjonalizm
  Hizb al-Ittihad al-Ishtiraki al-’Arabi al-Dimuqrati fi Suriya [Demokratyczna Partia Arabskiego Związku Socjalistycznego w Syrii] http://www.ettihad-sy.net/ http://www.ettihad.net/ lewicowy nacjonalizm
  Hizb Al-Sha’ab Al-Dimuqratiy Al-Suriy [Syryjska Partia Ludowo-Demokratyczna] http://www.syria-sdpp.org/ patriotyczny socjalizm
  Al-Hizb Al-Shuyū’ī Al-Sūrī [Syryjska Partia Komunistyczna] http://www.an-nour.com/ komunizm-antyimperializm
  al-Wahdawiyyun al-Ishtirakiyyun [Socjaliści Unioniści] http://www.alwahdawi.org/ lewicowy nacjonalizm
Syria: Asyria Mtakasta [Asyryjska Organizacja Demokratyczna] http://www.ado-world.org/ar/ lewicowy nacjonalizm
Syria: Kurdystan Partiya Yekîtiya Demokrat [Partia Unii Demokratycznej] http://ar.pydrojava.com/ lewicowy nacjonalizm
Szwajcaria Forum für direkte Demokratie [Forum na rzecz Demokracji Bezpośredniej] http://www.europa-magazin.ch eurokrytycyzm
Szwecja Folkrorelsen Nej till EU [Ludowy Ruch NIE dla UE] http://www.nejtilleu.se eurokrytycyzm
  Kommunistiska Revolutionära Aktionspartiets [Komunistyczna Partia Akcji Rewolucyjnej] http://communistrevolutionaryactionparty.blogspot.com/ nacjonalbolszewizm
  Sveriges Kommunistiska Parti [Szwedzka Partia Komunistyczna] http://skp.se/ komunizm-antyimperializm
  Vänsternationell [Lewica Narodowa] https://vansternationell.wordpress.com/ nacjonalbolszewizm
Tanzania Chama cha Wazalendo [Sojusz Zmian i Przejrzystości] http://www.actwazalendo.or.tz/index.php/sw/ patriotyczny socjalizm
Timor Wschodni Frente
Revolucionária de Timor-Leste Independente [Rewolucyjny Front Niepodległosci Timoru Wschodniego]
http://fretilinmedia.blogspot.com/ lewicowy nacjonalizm
Togo Mouvement Togolais pour la Cause Commune [Togolański Ruch na rzecz Wspólnej Sprawy] http://www.mtcc.populus.ch/ lewicowy nacjonalizm
Tunezja Parti Communiste du Togo [Komunistyczna Partia Togo] http://www.pctogo.org/ komunizm-antyimperializm
  Front populaire pour la réalisation des objectifs de la révolution [Ludowy Front na rzecz Urzeczywistnienia Celów Rewolucji] http://front-populaire.org/ patriotyczny socjalizm
  Mouvement du peuple [Ruch Ludu] facebook.com/Echaab.Tunisie patriotyczny socjalizm, lewicowy nacjonalizm
  Parti de l’Unité Populaire [Partia Jedności Ludowej] http://www.elwahda.org.tn/ lewicowy nacjonalizm
Turcja Bagimsiz Cumhuriyet Partisi [Partia Niepodległej Republiki] http://www.bcp.org.tr/ lewicowy nacjonalizm
  Hak ve Eşitlik Partisi [Partia Praw i Równości] http://hepar.org.tr/ lewicowy nacjonalizm
  Halkın Kurtuluş Partisi [Partia Wyzwolenia Ludu] http://kurtuluspartisi.org/ komunizm-antyimperializm
  Türkiye Halk Kurtulus Partisi ve Cephesi  [Partia/Front Wyzwolenia Ludu Turcji] http://www.kurtuluscephesi.com/ komunizm-antyimperializm
  Türkiye Komünist Partisi 1920 [Turecka Partia Komunistyczna 1920] http://www.t-k-p.org/ komunizm-antyimperializm
  Türksolu [Turecka Lewica] http://www.turksolu.org/ patriotyczny socjalizm
  Ulusal Parti [Partia Narodowa] https://www.facebook.com/partiulusal lewicowy nacjonalizm
  Vatan Partisi [Partia Patriotyczna] http://vatanpartisi.org.tr/ patriotyczny socjalizm
Turcja: Kurdystan Partiya Karkeren Kurdistan [Partia Pracujących Kurdystanu] http://www.pkkonline.com/en/ patriotyczny socjalizm
  Partiya Komunistê Kurdistan [Komunistyczna Partia Kurdystanu] http://www.dengekurdistan.com/ komunizm-antyimperializm
Uganda Uganda Peoples’. Congress [Ludowy Kongres Ugandy] http://www.upcparty.net/ lewicowy nacjonalizm
Ukraina Автономний Опір [Autonomiczny Opór] http://opir.info/ etniczny anarchizm
  Об’єднання „Боротьба” [Zjednoczenie Walka] http://www.borotba.su/ komunizm antyimperializm
  Bricolage www.lab.org.ua etniczny anarchizm
  Націонал-Комуністичний Фронт [Front Narodowo-Komunistyczny] http://nazkom.blogspot.com/ nacjonalbolszewizm
  Прогресси́вная социалисти́ческая па́ртия Украи́ны [Postępowo-Socjalistyczna Partia Ukrainy] http://www.vitrenko.org/ lewicowy nacjonalizm, panslawizm
  Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков Украи́ны [Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia Bolszewików Ukrainy] http://vkpb.narod.ru/ komunizm antyimperializm
Ukraina: Noworosja Народный Фронт Освобождения Украины, Новороссии и
Прикарпатской Руси [Ludowy Front Wyzwolenia Ukrainy, Noworosji i Rusi Przykarpackiej]
http://liva.com.ua/manifesto-conference.html lewicowy nacjonalizm
Urugwaj Comisiones Unitarias Antiimperialistas [Jednolite Komisje Antyimperialistyczne] http://comuna.nuevaradio.org/ lewicowy nacjonalizm
  Movimiento 26 de Marzo [Ruch 26 Marca] https://m26demarzo.wordpress.com/ komunizm-antyimperializm
  Movimiento de Liberación Nacional [Ruch Wyzwolenia Narodowego] Tupamaros http://www.chasque.net/mlnweb/ komunizm-antyimperializm
  Movimiento Revolucionario Oriental [Wschodni Ruch Rewolucyjny] http://www.mro.nuevaradio.org/ komunizm-antyimperializm
  Partido Obrero Revolucionario (Trotskista-Posadista) [Rewolucyjna Partia Robotnicza (Trockiści-Posadyści)] http://www.por.uy/ http://quatrieme-internationale-posadiste.org/ komunizm-antyimperializm
Wenezuela Congreso Bolivariano de los Pueblos [Boliwariański Kongres Ludów] http://congresobolivariano.org/ patriotyczny socjalizm, lewicowy nacjonalizm, komunizm-antyimperializm
  Corrientes Revolucionarias Venezolana [Wenezuelskie Prądy Rewolucyjne] http://crvnacional.blogspot.com/ lewicowy nacjonalizm
  Gran Polo Patriótico Simón Bolívar [Wielki Biegun Patriotyczny Simona Bolivara] http://www.granpolopatriotico.org.ve/ patriotyczny socjalizm, lewicowy nacjonalizm
  Independientes por la Comunidad Nacional [Niezależni na rzecz Wspólnoty Narodowej] http://www.ipc.org.ve/ lewicowy nacjonalizm
  Movimiento Bolivariano Revolucionario [Rewolucyjny Ruch Boliwariański] http://www.angelfire.com/nb/17m/movimiento.html lewicowy nacjonalizm
  Movimiento Electoral del Pueblo – Partido Socialista de Venezuela [Wyborczy Ruch Ludu - Socjalistyczna Partia Wenezueli] http://mepcarabobo.blogspot.com/ patriotyczny socjalizm
  Movimiento Tupamaro de Venezuela [Ruch TUPAMARO Wenezueli] http://www.tupamaro.org.ve/ komunizm-antyimperializm
  Nuevo Camino Revolucionario [Nowa Droga Rewolucyjna] http://ncrestadonuevaesparta.blogspot.com/ patriotyczny socjalizm
  Organización Renovadora Auténtica [Autentyczna Organizacja Odrodzenia] http://www.oraporvenezuela.org/ lewicowy nacjonalizm
  Partido Socialista Organizado en Venezuela [Zorganizowana Partia Socjalistyczna w Wenezueli] http://www.psoev.org.ve/ patriotyczny socjalizm
  Partido Socialista Unido de Venezuela [Zjednoczona Socjalistyczna Partia Wenezueli] http://www.psuv.org.ve/ patriotyczny socjalizm
  Patria Para Todos [Ojczyzna dla Wszystkich] http://patriaparatodos.com.ve/ patriotyczny socjalizm, komunizm-antyimperializm
  Piensa en Democracia [Myśleć o Demokracji] http://piensaendemocracia.com.ve/ patriotyczny socjalizm
  Redes de Respuesta de Cambios Comunitarios [Sieć Odpowiedzi na Zmiany Wspólnotowe] http://redesrevolucionarias.com.ve/ patriotyczny socjalizm
  Unidad Patriótica Comunitaria [Wspólnotowa Jedność Patriotyczna] http://unidadpc.blogspot.com/ ewicowy nacjonalizm
  Unidad Popular Revolucionaria Antiimperialista [Ludowa Rewolucyjna Jedność Antyimperialistyczna] http://upravenezuela.blogspot.com/ patriotyczny socjalizm
  Unidad Popular Venezolana  [Wenezuelska Jedność Ludowa] http://unidadpc.blogspot.com/ http://upvsucre.blogspot.com/ patriotyczny socjalizm
  Vanguardia Bicentenaria Republicana [Dwustuletnia Awangarda Republikańska] http://www.vbr.org.ve/ lewicowy nacjonalizm
Węgry 4K! – Negyedik Köztársaságot [Czwarta Reublika] http://negyedikkoztarsasag.hu/program-english patriotyczny socjalizm
  Magyar Munkáspárt [Węgierska Partia Robotnicza] http://www.munkaspart.hu/ komunizm-antyimperializm
Wielka Brytania Albion Awake! http://www.albionawake.tk/ anarchizm chrześcijański
  Communist Party of Britain [Komunistyczna Partia Brytanii] http://www.communist-party.org.uk/ eurokrytycyzm, komunizm-antyimperializm
  Communist Party of Britain Marxist-Leninist [Komunistyczna Partia Brytanii Marksistowsko-Leninowska] http://www.cpbml.org.uk/ komunizm-antyimperializm
  Democracy Movement [Ruch Demokracji] http://www.democracymovement.org.uk eurokrytycyzm
  Direct Democracy (Communist) Party [Komunistyczna Partia Demokracji Bezpośredniej] http://www.directdemocracy4u.org/DDDEN/index.php komunizm-antyimperializm
  Ernest Bevin Society https://labouraffairsmagazine.com/ patriotyczny socjalizm
  Independent Working Class Association (Niezależne Stowarzyszenie Klasy Pracującej) http://www.iwca.info/ patriotyczny socjalizm
  Labour Euro-Safeguards Campaign http://www.lesc.org.uk/ eurokrytycyzm
  National-Anarchist Movement [Ruch Narodowo-Anarchistyczny] http://www.national-anarchist.net/p/n-am-contacts.html etniczny anarchizm
  National People’s Party [Narodowa Partia Ludowa] http://www.nationalbolshevism.org/ http://nationalpeoplesparty.org.uk/ nacjonalbolszewizm
  New Communist Party of Britain [Nowa Partia Komunistyczna Brytanii] http://www.newworker.org/ komunizm-antyimperializm
  Patriotic Socialist Party [Patriotyczna Partia Socjalistyczna] https://www.facebook.com/NationalworkerspartyGB lewicowy nacjonalizm
  Revolutionary Communist Party of Britain (Marxist–Leninist)  [Rewolucyjna Komunistyczna Partia Brytanii Marksistowsko-Leninowska]* http://www.rcpbml.org.uk/ komunizm-antyimperializm
  Socialist Labour Party [Socjalistyczna Partia Pracy] http://www.socialist-labour-party.org.uk/ komunizm-antyimperializm
  Spectre http://www.spectrezine.org/ eurokrytycyzm
  Statist Party [Partia Etatystyczna] http://www.oocities.org/ukstatist/policy.htm lewicowy nacjonalizm
Wielka Brytania: Anglia English Democrats [Angielscy Demokraci] http://englishdemocrats.party/ lewicowy nacjonalizm
Wielka Brytania: Kornwalia Mebyon Kernow [Synowie Kornwalii] https://www.mebyonkernow.org/ lewicowy nacjonalizm
Wielka Brytania: Man Mec Vannin [Synowie Man] http://www.mecvannin.im/ lewicowy nacjonalizm
Wielka Brytania: Szkocja Republican Communist Network [Republikańska Sieć Komunistyczna] http://republicancommunist.org/blog/ komunizm-antyimperializm
  Scottish National Party [Szkocka Partia Narodowa] http://www.snp.org/ lewicowy nacjonalizm
  Scottish Republican Socialist Party [Szkocka Republikańska Partia Socjalistyczna] http://www.scottishrepublicansocialistmovement.org/ patriotyczny socjalizm
  Scottish Socialist Party [Szkocka Partia Socjalistyczna] https://www.scottishsocialistparty.org/ patriotyczny socjalizm
Wielka Brytania: Walia Ceri Evans Archive http://www.angelfire.com/alt/ceri_evans/ komunizm-antyimperializm
  Cymru Goch [Czerwona Walia] http://irsm.org/general/comrades/cymrugoch/ komunizm-antyimperializm
  National Left [Lewica Narodowa] http://nationalleft.blogspot.com/ lewicowy nacjonalizm
  Plaid Cymru [Partia Walii] http://www.plaid2016.wales/ lewicowy nacjonalizm
Wielka Brytania: Ulster Progressive Unionist Party [Postępowa Partia Unionistyczna] http://www.pupni.com/ lewicowy nacjonalizm
Wietnam Đảng Cộng sản Việt Nam [Komunistyczna Partia Wietnamu] http://en.dangcongsan.vn/ komunizm-antyimperializm
Włochy Associazione “Indipendenza” [Stowarzyszenie "Niepodległość"] http://www.rivistaindipendenza.org/ komunizm-antyimperializm
  Comitati di Appoggio alla Resistenza – per il Comunismo [Komitety wsparcia Oporu na rzecz Komunizmu] http://www.carc.it/ komunizm-antyimperializm
  Comunismo e Comunità” [Komunizm i Wspólnota] http://www.comunismoecomunita.org/ komunizm-antyimperializm
  Costanzo Preve http://www.kelebekler.com/occ/prevearticoli.htm http://www.filosofico.net/preve.htm komunizm-antyimperializm
  Movimento Antagonista – Sinistra Nazionale [Ruch Antagonistyczny - Lewica Narodowa] http://aurora.altervista.org/ lewicowy nacjonalizm
  Partito Comunista d’Italia Marxista-Leninista [Marksitowsko-Leninowska Komunistyczna Partia Włoch] http://www.pciml.org/ komunizm-antyimperializm
  Partito Marxista-Leninista Italiano [Włoska Partia Marksistowsko-Leninowska] http://www.pmli.it/ komunizm-antyimperializm
  Partito Nazionalcomunista Italiano {Włoska Partia Nacjonalkomunistyczna] http://partitonazionalcomunistaitaliano.blogspot.com/ nacjonalbolszewizm
  Piattaforma del socialismo italiano [Platforma włoskiego socjalizmu] http://www.domanisocialista.it/ patriotyczny socjalizm
  Rinascita http://www.rinascita.net/ lewicowy nacjonalizm
  Socialismo e Liberazione [Socjalizm i Wyzwolenie] http://www.oocities.org/it/socialismoeliberazione/altrenews/index.html komunizm-antyimperializm
  Socialismo Patriottico [Socjalizm Patriotyczny] http://socialismopatriottico.eu/ lewicowy nacjonalizm
Włochy: Sardynia Indipendèntzia Repùbrica de Sardigna [Niepodległa Republika Sardynii] http://www.irsonline.net/ lewicowy nacjonalizm
  Rosso Mori [Czerwoni Maurowie] http://www.rossomori.eu/ lewicowy nacjonalizm
  Movimento Indipendentista Sardo [Sardyński Ruch Niepodległościowy] http://www.sardignanatzione.it/ lewicowy nacjonalizm
Włochy: Sycylia Frunti Nazziunali Sicilianu [Sycylijski Front Narodowy] http://fns-siciliaindipendente.org/ lewicowy nacjonalizm
Wybrzeże Kości Słoniowej Parti communiste Révolutionnaire de Côte d’Ivoire [Rewolucyjna Partia Komunistyczna Wybrzeża Kości Słoniowej] http://revolutionproletarienne.net/ komunizm-antyimperializm
Zimbabwe Zimbabwe African National Union – Patriotic Front [Afrykański Narodowy Związek Zimbabwe - Front Patriotyczny] http://www.zanupf.org.zw/ lewicowy nacjonalizm
Niezlokalizowane International Pan Islamic Communist Party of Proletarian Islam [Międzynarodowa Panislamska Partia Proletariackiego Islamu] http://proletarianislam.wordpress.com/ komunizm, panislamizm
  Fikr al-Arabi [Narodowe Forum Myśli Arabskiej] http://www.alfikralarabi.net/ http://www.alfikralarabi.org/ lewicowy nacjonalizm
  [Free Arab Voice] [Wolny Głos Arabski] http://freearabvoice.org/ lewicowy nacjonalizm
  [General Nasserist Conference] [Generalna Konferencja Naserystowska] http://nassirioun1.blogspot.com/ http://alnaserynewspaper.tripod.com/ lewicowy nacjonalizm
  Muntada al-Arabi [Klub Arabski] http://www.almuntadaalarabi.org/ lewicowy nacjonalizm
  Movimiento Indigenista [Ruch Tubylczy] http://movindigenista.blogspot.com/ lewicowy nacjonalizm, indygenizm
       

 

 

*  dawniej: Communist Party of England (Marxist-Leninist) [Komunistyczna Partia Anglii (Marksistowsko-Leninowska)]

 

 

Komentowanie wyłączono.