Przemówienie delegata PPS-Lewicy w Piotrogrodzkiej Radzie (1917)

Przemówienie delegata PPS-Lewicy, S. Budkiewicza, na posiedzeniu Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich

1917 marzec 14/27, Piotrogród.

 

Towarzysze robotnicy i żołnierze!

Dziś dopiero doszły do nas wiadomości z Warszawy. Dziś dopiero z całym przekonaniem możemy powiedzieć to, czego byliśmy pewni, pamiętając o wspólnych walkach 1905 roku. Lud polski, klasa robotnicza polska podzielają radość ludu rosyjskiego, który tryumfuje po o caratu. Te same uczucia, które ożywiały robotników polskich w czasie naszych wspólnych walk z rządem carskim, ożywiają ich teraz, krzepiąc ich siły w walce o wyzwolenie narodowe.

Sprawa polska jest sprawą międzynarodową. Naród polski jest narodem podzielonym na trzy części: około 4 milionów Polaków jest pod panowaniem Niemiec, z górą 4 miliony pod panowaniem Austrii, z górą 10 milionów było pod panowaniem Rosji. Naród ten został pozbawiony wolności przed 150 laty, wśród milczenia ludów, i dlatego kwestia polska jest kwestią sumienia demokracji międzynarodowej. Lecz należy tutaj podkreślić z całą mocą, że szlachetną inicjatywę przywrócenia zdeptanych praw do niepodległości narodu polskiego wzięła na siebie klasa robotnicza rosyjska, przedstawiona przez Radę delegatów robotników i żołnierzy. Chwila dzisiejsza jest chwilą historyczną. Proletariat rosyjski dopiero co wziął na siebie inicjatywę w sprawach polityki międzynarodowej, zwracając się do wszystkich narodów świata z oznajmieniem o dokonanym obaleniu rządów carskich. Teraz bierze na siebie rozwiązanie i kwestii polskiej.

Gdy mówimy o prawie do niepodległości narodu polskiego, proklamowanym bez żadnych zastrzeżeń przez klasę robotniczą rosyjską, muszę zwrócić uwagę na okoliczność stąd wynikającą, mającą wielkie znaczenie dla przyszłych losów demokracji polskiej i dla jej stosunku do Rosji. Niepodległość Polski była proklamowana dnia piątego listopada 1916 roku przez Niemcy, które jednocześnie zapowiedziały formę ustroju monarchię konstytucyjną, zamierzając osadzić na tronie polskim niemieckiego księcia. Tej zapowiedzi przeciwstawiła klasa robotnicza polska hasło Konstytuanty w Warszawie, wybranej przez powszechne, równe, tajne i bezpośrednie głosowanie. Robotnicy Polacy stoją dotychczas na tym stanowisku i walczą o niepodległą rzeczpospolitą demokratyczną polską. Te hasła są teraz bliższe urzeczywistnieniu, obecnie proletariat polski może prowadzić swą walkę o rzeczpospolitą demokratyczną polską z wiarą, iż doprowadzi ona do zwycięstwa.

Dla demokracji rosyjskiej i polskiej wyłaniają się teraz perspektywy wspaniałego rozwoju. Oba narody pójdą naprzód ręka w rękę wraz z demokracją świata, dążąc do urzeczywistnienia niezbędnych przekształceń społecznych, których celem ostatecznym jest socjalizm.

Niech żyje Rzeczpospolita Demokratyczna Rosyjska!

Niech żyje Niepodległa Rzeczpospolita Demokratyczna Polska!

 

Promień 31 III / 13 IV 1917 nr 1

 

Archiwum Ruchu Robotniczego, t. V, Warszawa 1977, s. 282-283

 

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Niepodległościowy socjalizm, ŹRÓDŁA z tagami: . Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.