Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa

Deklaracja ideowa

1. Pierwszym celem naszym jest Niepodległa Polska.

2. Drugim celem jest wychowanie Nowego Człowieka w Polsce. Cechami jego muszą być: braterstwo dla każdego innego człowieka, poświęcenie dla dobra ogólnego, wysoka godność życia, sprawność i posłuszeństwo w pracy.

3. Trzecim celem to walka, a potem praca dla Polski Ludowej.

a) Polska Ludowa powinna współpracować z bratnimi narodami w Stanach Zjednoczonych Europy Środkowej.

b) PLAN postanawia nie spocząć, dopóki głód i nędza nie zostaną pokonane, z człowiek pracy nie stanie się legalnym rządcą w państwie.

c) Musi być stanowczo i natychmiast przeprowadzona pełna reforma rolna, a warsztaty pracy muszą stać się spółdzielniami pracy ich pracowników.

d) Praca Polaków w nowo powstałym państwie albo w Nowych Stanach Zjednoczonych musi być intensywna, a służyć ma dwom celom:

- podniesieniu ogólnej kultury;

- planowej i racjonalnej gospodarce siłami ludzi i bogactwami natury tak, by wszystkim ludziom było jak najlepiej.

Hasło nasze: Wytrwamy i Wygramy!

 

Dlaczego niepodległa Polska będzie ludowa?

Bo wywalczy ją nie, kto inny jak lud — chłop, robotnik, inteligent pracujący. Lud, który w ostatnich zmaganiach nie zawiódł, za hańbę ubiegłego okresu nie odpowiada, jako od wpływu na władzę odsunięty, do walki zaś nadchodzącej stanie z zacie­kłością, w tej myśli, że ze straszliwej zawieruchy wyjść musi porządek sprawiedliwy i trwały, gwarantowany przez twardą i czujną jego wolę.

Polska będzie ludową, bo inną być nie może, gdyż nie utrzy­małaby się na powierzchni życia, tak jak nie utrzymała się ta, która doznała klęski.

Po szkodzie straszliwej, której doznaliśmy, będziemy teraz mądrzy. Nie byłyby przecież możliwe tak uporczywie popeł­niane błędy dyplomacji, nie przygotowanej armii i dowódców, rozpad administracji od pierwszego wstrząsu – gdyby się przed­tem nie stało, że władający krajem i armią utworzyli wraz z poplecznikami zamkniętą warstwę, tak nie kontrolowaną, tak pewną bezkarności, tak sytą wygód i nieskorą do ich ryzyko­wania – że była wprost skazaną, by zawieść w potrzebie. Bez­karność swą ta szlachta XX wieku zawdzięcza jednak niesku­teczności opozycji ludowej; jaką bowiem miał lud polski dro­gę – oprócz rewolucji, na którą się w swym patriotyzmie nie poważył – by odzyskać swe prawa; chłop ginący w oceanie nędzy, robotnik zagrożony nieustannie bezrobociem, inteligent zastrachany o swą kruchą placówkę pracy.

Spętanie gospodarcze świata pracy przyniosło za sobą spę­tanie polityczne masy obywateli. Jemu to jako źródłu niemocy Rzeczypospolitej zawdzięczamy upadek.

Po raz drugi na tę drogę nie wejdziemy. Zgubiła nas raz i nauka w las nie poszła, Lud, który jest gwarantem siły Polski, musi posiąść gwarancję, że nie powtórzy się odepchnięcie go od kontroli nad tym, co z tą jego Polską się dzieje.

Gwarancję tę sam wykona. Sprawiedliwy podział ziemi na wsi i uspołecznienie środków produkcji wprowadzi planowość i sprawiedliwy porządek do gospodarki, da moc wykonawczą kontroli ludowej nad administracją. Demokratyczna forma rzą­dów zapewni wolność obywatelską i zabezpieczy od zgubnych nadużyć władzy. Związek z narodami wolnymi ugruntuje siłę.

Do walki z najeźdźcą staje więc dziś nie Polska wczorajsza, z którą przemocą i podstępem uporali się tak łatwo. Powstaje i sposobi się do walki czekając na chwilę właściwą i na dany znak – Polska jutrzejsza.

Jest wielką szansą naszej walki o wolność ta wspaniała świadomość wszystkich Polaków, że nie ma przebudowy społecznej bez niepodległości, że nie ma niepodległości bez radykalnej przebudowy społecznej.

Powstanie narodowe, nawet armią z emigracji poparte, spłynęłoby po powierzchni zdarzeń, gdyby nie niosło zarazem wyzwolenia społecznego, gdyby nie doznało poparcia uświadomionych socjalnie mas ludowych.

Rewolucja społeczna na ziemiach Polski, która by nie ugruntowała pierw całkowitej niepodległości Polski i jej północnych i południowych sąsiadów, skazana byłaby na obrócenie się w taką samą karykaturę, jak się stało u naszych sąsiadów, od których byłaby zależną.

Żołnierze niepodległości, żołnierze rewolucji społecznej, tworzą wraz związek potężnej armii wolności.

Jerzy Drewnowski, Kazimierz Koźniewski, Pierwsza bitwa z Gestapo. Wspomnienie o Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej, Warszawa 1969, s. 67-68, 180-181

PLAN to lewicowo-piłsudczykowska organizacja konspiracyjna utworzona w październiku 1939 r.

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA z tagami: . Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.