Tezy platformy programowej Ruchu Młodej Lewicy

 

I. Nasz rodowód

 1. Jesteśmy częścią polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego w całej jego różnorodności.

2. Gotowi jesteśmy współpracować z każdą organizacją robotniczą i lewicową o orientacji antystalinowskiej.

3. Czujemy szczególny związek z tą częścią ruchu robotniczego, która walkę ze stalinizmem opłaciła martyrologią łagrów i cel śmierci.


II. Inna restrukturyzacja

4. Biurokratyczne zarządzanie gospodarką Polski doprowadziło do pułapki zadłużeniowej, zacofania struktury gospodarczej i obniżenia życia polskiego świata pracy.

5. Dziś reformatorscy „ludzie sukcesu” chcą restrukturyzować gospodarkę, by ocalić panowanie warstw biurokracji. Jej restrukturyzacja ma się odbyć kosztem poziomu życia robotników.

6. Trzeba przeforsować restrukturyzacje antybiurokratyczną i pro samorządową: ograniczyć do minimum liczebność i kompetencje administracji wszystkich stopni, rozszerzyć uprawnienia samorządów, rozwinąć ich struktury ponadzakładowe do centralnej włącznie, zjednoczyć związki zawodowe i ich decyzjami przenosić środki inwestycyjne z przemysłu surowcowego i ciężkiego do produkcji rynkowej, wysokiej techniki i nauki.

7. Utrzymując kontrolę narodową nad obcym kapitałem w kraju – współorganizować front dłużników, tak na gruncie RWPG jak i współpracy z krajami peryferyjnego kapitalizmu.

8. Nie chcemy systemu, który jeszcze bardziej uzależnia Polskę od obcego kapitału, czyniąc z położonego w środku Europy państwa kraj III świata z tanią siłą roboczą, wyprzedający za bezcen nieprzetworzone surowce, produkujący – najbardziej brudnymi, niszczącymi środowisko naturalne – technologiami.

9. Jesteśmy przeciwni nadmiernemu fiskalizmowi systemu podatkowego, wyrazem którego jest dochodząca do 80% stopa podatkowa.

10. Opowiadamy się za samodzielnością przedsiębiorstwa, o którego sytuacji ekonomicznej i losie nie decyduje biurokracja, ale skuteczność i efektywność jego działania.

11. Nie jesteśmy przeciwni równości sektorów w gospodarce. Przeciwni jesteśmy uprzywilejowanej pozycji sektora kapitalistycznego w polskiej gospodarce. Jesteśmy za takim systemem ekonomicznym, który stwarza takie warunki działania, które są równe dla wszystkich podmiotów gospodarczych.


III. System politycznej samoorganizacji

12. Legalizacja różnorodności politycznej musi poprzedzić legalizację różnorod­ności związkowej.

13. Różnorodność polityczna musi dotyczyć także prawa tworzenia marksisto­wskich partii politycznych (robotniczych) niezależnie od PZPR.

14. Demokrację należy oprzeć na odwołalności i wybieralności wszystkich przedstawicieli w każdym momencie ich kadencji.

15. Komisje porozumiewawcze, samorządy i rady robotnicze muszą tworzyć system ogólnopaństwowy od dołu do góry. Tworzone na gruncie klasowym i warstwowym powinny być wyposażone w prerogatywy najwyższych władz uchwa­łodawczo-wykonawczych każdej społeczności lokalnej.

 

„Platforma” (Pismo teoretyczno-programowe Ruchu), Warszawa, lipiec-sierpień 1989, nr 2

[za: Gorączka czasu przemian, opr. Piotr Frączak, Warszawa 1994, s. 65]

 

 

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, ŹRÓDŁA z tagami: . Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.