Kongres Opozycji Antyustrojowej 1989

 

29 lutego br. [1989] odbyła się pierwsza sesja robocza Kongresu Opozycji Antyustrojowej. Kongres to ruch polityczny, którego celem jest zniesienie monopolistycznej władzy PZPR i doprowadzenie do pełnej demokracji politycznej i gospodarczej.

Jedynie 50 z ponad 200 osób, które usiłowały dotrzeć na pierwsze spotkanie Kongresu w Jastrzębiu – dotarło na miejsce. Pozostali zostali zatrzymani w wyniku zakrojonej na szeroką skalę akcji policji. Łapanki na dworcach, blokady dróg, zatrzymywania w mieszkaniach, autobusach i pociągach to sposób w jaki partia komunistyczna broni swego monopolu władzy.

Działacze niezależni skupieni w KOA, są zgodni co do tego, że w chwili gdy odradza się masowy ruch rewindykacyjny w zakładach pracy wszelkie kompromisy z komunistami niezależnie od intencji tych, którzy je zawierają – służą jedynie podtrzymywaniu upadającego reżymu. KOA jest ponadpartyjnym ruchem politycznym, w którym uczestniczą przede wszystkim młodzi robotnicy, studenci i uczniowie. Wszyscy ci, dla których wyjście z systemu totalitarnego jest jedyną szansą na godne życie i realizację aspiracji zawodowych, kulturalnych i politycznych.

Kongres Opozycji Antyustrojowej proponuje bardzo konkretne formy walki o osiągnięcie swego podstawowego celu. Należy do nich wspieranie organizacyjne i propagandowe wszelkich form samoorganizacji zawodowej do strajku włącznie.

KOA zamierza bronić prawa załóg pracowniczych do samorządnego kierowania zakładami pracy. Będzie się włączać w budowanie autentycznego samorządu terytorialnego i rodzący się ruch stowarzyszeniowy. Zawsze jednak we wszystkich tych działaniach jesteśmy świadomi, że naczelnym celem nie jest ulepszanie panującego systemu lecz Wolna i Demokratyczna Polska.

Polska Partia Socjalistyczna – Rewolucja Demokratyczna

Ruch „Wolność i Pokój”

Międzymiastówka Anarchistyczna

Partia Radykalna

Konfederacja Polski Niepodległej

Polska Partia Niepodległościowa

Solidarność Walcząca

Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności”

Grupa Robocza Komisji Krajowej „Solidarności”

Niezależne Zrzeszenie Studentów

 

Gorączka czasu przemian, opr. Piotr Frączak, Warszawa 1994, s. 14

 

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Varia, ŹRÓDŁA z tagami: . Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.