Ruch Moralnego Sprzeciwu

Powstał Ruch Moralnego Sprzeciwu

[2005-12-19 ]

Powstała nowa organizacja polityczna o nazwie Ruch Moralnego Sprzeciwu. Formacja określa się jako lewicowo-patriotyczna i chrześcijańska.

Za wzór obrała sobie lewicowo-populistycznego prezydenta Wenezueli Hugo Cháveza. Grupa sprzeciwia się imperialistycznej polityce Stanów Zjednoczonych, a także działaniom Izraela na terytoriach palestyńskich.

RMS zakłada w swoim programie m.in.: walkę o bezpłatną słuzbę zdrowia, państwowy mecenat nad kulturą i sportem i wprowadzenie zasady pełnego zatrudnienia. Grupa zaapelowała o współpracę szeroko rozumianej lewicy.

Przewodniczącym stowarzyszenia został Paweł Bolek z Dusznik Zdroju.

 http://www.lewica.pl/?id=3840

Program Ruchu Moralnego Sprzeciwu

GOSPODARKA

 1. Stanowczo odrzucamy wdrażaną w naszym kraju od 1989 r. neoliberalną i kapitalistyczną drogę rozwoju (a raczej systematycznego upadku), promowaną przez wszystkie rządzące do tej pory ekip prawicy , centrum i pseudolewicy. Krytycznie odnosimy się też do jałowego krytykanctwa i pozbawionego pozytywnego programu populizmu, reprezentowanego przez dużą część beneficjentów obecnego Systemu, którzy pod ciągle zmieniającymi się szyldami i nazwami próbują zdobyć poparcie społeczne.

 2. Odrzucamy kluczowy dla liberalizmu ideał „maksymalnego zysku ekonomicznego”, miernika i probierza wszystkich działań ekonomicznych. Proponujemy w zamian model gospodarki planowej, zawsze uwzględniającej prymat pracy i człowieka nad kapitałem. Sprzeciwiamy się prywatyzacji mienia państwowego.

 3. Proponujemy rozwój gospodarki wielosektorowej, w której własność państwowa współistnieje z własnością spółdzielczą i drobną własnością prywatną.

 4. Dostęp do edukacji na wszystkich szczeblach od podstawowego po wyższy winien być bezpłatny, a do 18 roku życia obowiązkowy. Szczególny nacisk położyć należy na znajdujące się obecnie w katastrofalnym stanie wykształcenie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i wiejskich. Powinny one zostać objęte szerokim systemem stypendiów państwowych.

 5. Podstawowa jednostka społeczeństwa rodzina, winna być otoczona szczególna troską. Młode małżeństwa i rodziny wielodzietne winne być objęte państwową pomocą finansową i prawną (ułatwienia w otrzymywaniu kredytów mieszkaniowych, ulgi podatkowe etc). Samotne matki winny być szczególnie chronione i wspomagane przez państwo. Znaczne zniżki w korzystaniu z dóbr publicznych należy przyznać uczniom, studentom, emerytom, rencistom i niepełnosprawnym.

 6. Walka z bezrobociem winna być jednym z priorytetów polityki polskiej. W zwalczaniu bezrobocia nacisk położyć należy na wprowadzenie robót publicznych, bezpłatnych kursów zawodowych oraz szerokiego rozwoju edukacji wszystkich szczebli.

 7. Globalizacja niszczy lokalne kultury i tradycyjne więzi społeczne. Prowadzi do bezrobocia, destrukcji gospodarki, nędzy i głodu. Sprzeciwiamy się polityce globalnego kapitalizmu. Za czynnik niezbędny do likwidacji bezrobocia uważamy wprowadzenie rozsądnego i chroniącego polską gospodarkę systemu celnego. Pozwoli on na ochronę naszego rynku przed napływem taniej tandety produkowanej przez wielkie korporacje w krajach Azji. Polityka globalistów powoduje podwójną szkodę: bezrobocie w krajach Europy oraz niszczenie tożsamości i pauperyzację narodów Azji.

 8. Postulujemy powszechnie dostępną i bezpłatną służbę zdrowia dla wszystkich obywateli.

 9. System opieki społecznej winien być państwowy, a ubezpieczenie obejmować wszystkich obywateli.

 10. System podatkowy winien obciążać uzyskujących najwyższe dochody, a osoby o najniższych dochodach winne być zwolnione z ich płacenia. Postulujemy wprowadzenie w życie tzw. podatku Tobina czyli opodatkowania obrotu kapitałowego w wysokości 1%. Jesteśmy zwolennikami progresji podatkowej i sprzeciwiamy się liberalnym pomysłom podatku liniowego.

 11. Jesteśmy za ochroną i ponownym przywróceniem na dużą skalę rodzimej produkcji i wytwórczości, ochroną rynku wewnętrznego i odrzucenia wszelkich programów dostosowawczych Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.

 

PRAWO

 1. Jesteśmy za zdecydowaną walką prawną z korupcją i przeprowadzeniem lustracji procesu  prywatyzacji.

 2. Opowiadamy się za nacjonalizacją ukradzionego majątku narodowego, jestesmy przeciwni spekulacji i handlu ziemią

 3. Jesteśmy za równością wszystkich obywateli wobec prawa – bez względu na wyznawany światopogląd czy religię.

 4. Opowiadamy się za delegalizacją wszelkich agenturalnych instytucji pokroju „Fundacji Batorego”.

 5. Opowiadamy się za państwem świeckim, które szanuje wszystkie tradycyjne wyznania, a co się z tym wiąże za wypowiedzeniem Konkordatu.

POLITYKA ZAGRANICZNA

 1. Sprzeciwiamy się hegemonistycznej, neofaszystowskiej , neokonserwatywnej i neokolonialnej polityce USA i ich doktrynie „ograniczonej suwerenności świata”, zakładającej możliwość zbrojnej interwencji i szantażu wobec słabszych i chcących realizować niezależną politykę.

 2. Jesteśmy za renegocjacją Traktatu Akcesyjnego z Unią Europejską.

 3. Opowiadamy się ścisłą współpracą gospodarczo – polityczną z krajami Słowiańskimi – zwłaszcza z Rosją i Białorusią . Taka współpraca zapewni Polsce stabilizację na arenie międzynarodowej.

 4. Opowiadamy się za przeprowadzeniem referendum w/s dalszego członkostwa w agresywnym pakcie militarnym NATO. Opowiadamy się za natychmiastowym wycofaniem polskich wojsk okupacyjnych z Iraku i innych części świata

 5. Pragniemy zbliżenia z państwami Ameryki Południowej ( Wenezuela , Boliwia , Kuba ) oraz Afryki. Solidaryzujemy się ze znajdującymi się na obrzeżach globalizacji krajami „Trzeciego świata”. Opowiadamy się za przyjaznymi stosunkami gospodarczo – politycznymi z Indiami i Chinami. Popieramy walkę Palestyńczyków o utworzenie własnego państwa i wierzymy, że w niedalekiej przyszłości będą nas łączyć przyjazne i intensywne stosunki z Wolna Palestyną.

 6. Opowiadamy się za przyjaznymi stosunkami międzynarodowymi, opartymi na dialogu i pomocy, szczególnie przez kraje bogatej Północy biednemu Południu. Jesteśmy za tym, by zasady współżycia międzynarodowego oprzeć o ONZ.

 7. Sprzeciwiamy się wszelkim liberalnym teoriom „końca historii”, „wiecznego Pax Americana”, „Centrum i stref buforowych”, „społeczeństwa otwartego” i „nowego społeczeństwa postmodernistycznego”. Chcemy, by każdy naród na świecie, w oparciu o swoją kulturę i tradycję mógł suwerennie istnieć i rozwijać się.

KULTURA

 1. Sprzeciwiamy się zuniformizowanemu społeczeństwu liberalnemu spod znaku Mc Świata i Cocacolocaustu, którego najwyższą aspiracją są niedzielne zakupy w hipermarkecie, urodziny dziecka wyprawiane w Mc Donaldzie i codzienne oglądanie reality shows.

 2. Promujemy rodzimą, ale też każdą inną tradycyjną kulturę tożsamościową. Jesteśmy za państwowym mecenatem nad kulturą, państwowymi mediami dbającymi o kulturalna i artystyczną edukację społeczeństwa, a przeciw promocji prymitywnej i wulgarnej papki. System edukacyjny winien zapewnić jak najszersze poznanie własnego dorobku kulturowego i naukowego. Opowiadamy się za ochroną i obroną wszystkich mniejszości etnicznych i narodowych oraz tradycyjnych religii i zwyczajów.

 3. Państwo musi mieć wpływ na kulturalne wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i poszanowania ogólnoludzkich wartości.

 4. Kultura fizyczna jest gwarantem zdrowia narodu. Państwo powinno swoim mecenatem otoczyć kluby sportowe oraz rozbudowywać i budować nowe obiekty sportowe.

http://www.rms.strona.pl/program.html

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA z tagami: . Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.