Samostanowienie – droga do pokoju

 

Punkty nacjonalistycznego i socjaldemokratycznego programu

EUSKO ALKARTASUNA (Solidarności Baskijskiej)

 

SUWERENNOŚĆ

• Uznanie postulatu samostanowienia Kraju Basków jako niezbywalnego prawa każdego kraju.

• Dobrowolny wybór decyzją większości dla utworzenia niepodległego i zjednoczonego państwa baskijskiego.

• Obrona Federacji Europejskiej opartej na wolnej unii krajów, a nie obecnych państw.

 

NARODOWY JĘZYK KRAJU BASKÓW

• Kontynuacja aktualnej kulturalnej współpracy politycznej pomiędzy północną i południową częścią Kraju Basków.

• Używanie języka baskijskiego w administracji i na wszystkich poziomach edukacji.

• Gwarancja programów telewizyjnych w języku baskijskim w telewizji francuskiej i hiszpańskiej.

• Używanie języka baskijskiego w kongresie i w senacie.

 

PROCES POKOJOWY 

• Respektowanie indywidualnych i zbiorowych praw człowieka.

• Źródła konfliktu politycznego: spór pomiędzy Krajem Basków, a hiszpańskimi i francuskimi krajami.

• Przywództwo procesu pokojowego: rządy Gazteiz i Irunea.`

• Aprobata Kraju Basków dla jakichkolwiek rozwiązań politycznych.

 

UNIA SIEDMIU KRAIN

• Utworzenie struktury sądowniczej dla poszanowania praw samorządowych całego Kraju Basków.

• Rozwijanie kulturalnych, socjalnych i ekonomicznych powiązań pomiędzy północną i południową częścią Kraju Basków.

• Powołanie Rady Samorządowej we francuskiej części Kraju Basków w celu osiągnięcia ostatecznego zjednoczenia.

Eusko Alkartasuna, jedyna partia reprezentowana we wszystkich instytucjach siedmiu okręgów samorządowych Kraju Basków.

 

ANTYMILITARYZM

• Całkowite zalegalizowanie odmowy służby wojskowej.

• Likwidacja armii i jakichkolwiek cywilnych służb zastępczych.

• Wycofanie wszystkich armii z Kraju Basków.

• Respektowanie baskijskiego NIE dla NATO

• Eliminacja jakichkolwiek militarnych działań w społeczeństwie baskijskim.

• Rozwijanie światowej kultury rozbrojenia i solidarności w świecie.

 

PEWNA PRACA DLA KAŻDEGO

• Tworzenie miejsc pracy jako podstawowy cel polityki ekonomicznej.

• Rozwijanie specjalistycznych projektów w celu stworzenia nowych miejsc pracy.

• Dzielenie się pracą i reorganizacja zdolności produkcyjnej.

• Promowanie stałych umów o pracę i zwiększenie kontroli warunków pracy.

• Ustanowienie właściwych stosunków w pracy.

 

DOBROBYT

• Koniec z biedą i dyskryminacją społeczną.

• Obrona i zreformowanie systemu emerytalnego.

Eusko Alkartasuna, jest zaangażowana w budowanie państwa dobrobytu.

 

ROZWÓJ EKONOMICZNY I PRZEMYSŁOWY

• Mocne wsparcie dla SME w celu pozyskania kooperacji między nimi.

• Zwiększenie ilości nowych firm i przedsiębiorstw.

• Utrzymanie efektywności naszego przemysłu morskiego.

• Utworzenie niezależnego baskijskiego Banku Publicznego z prawem do samodecydowania.

• Żądanie od państwa zapewnienia źródeł pomocy dla infrastruktury.

• Wzmocnienie linii kolejowych łączących z całą Europą.

• Skierowanie przedstawicieli instytucji baskijskich do najważniejszych europejskich ośrodków decyzyjnych.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

• Polityka recyklingu i redukcji marnotrawstwa.

• Rozwijanie technologii przyjaznych naturze.

• Użycie alternatywnych źródeł energii.

• Zamknięcie elektrowni jądrowej Garona.

 

UZDROWIENIE POLITYKI

• Wsparcie komisji śledczych.

• Eliminacja wszelkich prawnych przywilejów dla członków parlamentu.

• Jawność pracy partii politycznych.

• Ujawnienie przestępstw finansowych.

Eusko Alkartasuna pionierem w ustanowieniu Kodeksu Etycznego (maj 1990)

 

EUROPA

• Europa wolnych narodów, w której każdy z nich ma możliwość stania się niepodległym państwem.

• Bezpośrednia obecność reprezentantów politycznych narodów bezpaństwowych przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji mogących mieć na nie wpływ.

• Połączenie Komitetu Regionów i Rady Europejskiej w celu stworzenia Senatu Europejskiego z regionalnymi i narodowymi reprezentacjami.

 Inny Świat nr 21

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Niepodległościowy socjalizm, ŹRÓDŁA z tagami: . Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.