PARTI SOCIALISTE REPUBLICAIN

ODEZWA ZAŁOŻYCIELSKA

PARTII SOCJALISTYCZNO-REPUBLIKAŃSKIEJ

z dnia 12 marca 1999 r.

 Ludzie od dawien dawna walczą o prawdę i sprawiedliwość, jak zwykł podkreślać Charles Peguy. Teraz mija sto lat, i można stwierdzić, że przez ten ostatni wiek ideały te jakoś zbłądziły i zaginęły, a przywrócenie im dawnego blasku powinniśmy my – ludzie uważać za nasz święty obowiązek.

Dziś ten nakaz, który przez wiele lat był solidną podstawą Ruchu Obywatelskiego (MdC) został według nas zagubiony i po prostu sprzeniewierzony przez jego kierownictwo. 6 marca 1999 roku Rada Narodowa Ruchu Obywatelskiego zadecydowała się na utworzenie wspólnej listy z Partią Socjalistyczną na wybory do Parlamentu Europejskiego.

W odpowiedzi na takie postępowanie sekcja młodych RO z Haute-Garonne, wierna swoim ideałom odmawia przystąpienia do takiego związku, który nie jest niczym innym jak tylko zapowiedzią powrotu do socjaldemokratycznej machiny wyborczej.

Uczestnictwo RO w rządzie i to, co tam zrobili mogło być uzasadnione przez wielką chęć zostania zrozumianym i uznanym przez inne partie lewicowe.

Taka strategia jednak zbankrutowała. Ostatnie posunięcia rządu w sprawie sektorów energetyki i transportu mogą tu służyć za świetny przykład. Szczególnie jeśli uświadomimy sobie, że te wszystkie niepowodzenia (nazwijmy je po imieniu) są niczym innym jak wynikiem traktatu z Maastricht. Ostatnie kroki RO wydają się być raczej przyznaniem do bezsilności i swego rodzaju odrzuceniem tego wszystkiego o co miała walczyć ta partia.

Wzywamy zatem wszystkich socjalistów-republikanów, także tych wywodzących się z RO, do zebrania się w jedną silną partię.

Jako spadkobiercy spuścizny republikańskiej i socjalnej, którzy od roku 1793 aż do dnia Wyzwolenia, poprzez rok 1848, lata Komuny i Frontu Ludowego, zdołali uczynić z naszej Ojczyzny Państwo wolne, silne i gościnne, mamy ambicję utworzyć tutaj Republikę Socjalną.

Dlatego sekcja młodych z RO z Haute-Garonne decyduje się na założenie Partii Socjalistyczno-Republikańskiej, by bronić zawsze ideałów Solidarności i Braterstwa.

 

DLACZEGO P.S.R.?

PARTIA, bo

Nie jesteśmy klubem dyskusyjnym , który będzie rozprawiał o Republice i jej zaletach.

Chcemy odnowić ideały republikańskie i przekształcić je w ruch, którego działania byłyby widoczne i zaangażowane politycznie.

Nie należymy ani do opozycji ani też do zwolenników rządu, można powiedzieć, że jesteśmy propozycją czy też alternatywą polityczną.

Nasze główne założenia są skonstruowane tak, by uniknąć za wszelką cenę dążności do korzyści dla jednostek. Członkowie PSR działają na rzecz ideałów republikańskich – nie dla pojedynczych ludzi.

SOCJALISTYCZNA, bo:

Ten termin może dziś być przyjmowany źle, lecz wybraliśmy go mimo wszystko, gdyż to złe przyjmowanie wydaje nam się po prostu efektem pohańbienia i zdeprecjonowania go, przez efekty działań różnych ruchów socjaldemokratycznych nie tylko we Francji, ale ogólnie w Europie. My chcemy go odnowić, w ramach hasła Jaures’a, który swego czasu powiedział: socjalizm, to pełna republika.

Ten termin jest dla nas także synonimem wymagań społecznych. Potrzeby społeczeństwa – nie są dla nas tylko częścią sloganu wyborczego.

Uważamy siebie za ludzi postępu.

REPUBLIKAŃSKA, bo:

Potrzebą chwili jest odbudowa uczciwej kadry republikańskiej, po to by polityka nie stała się dziedziną odległą i obcą społeczeństwu.

Republika jest według nas jedyną formą oporu przeciw „dzikiemu liberalizmowi”, który „przyzwala” i który nie zwraca uwagi na rozpad wspólnoty jednostek, a wręcz życzy sobie takiego rozpadu.

Ten destrukcyjny liberalizm jest efektem traktatów z Maastricht i z Amsterdamu.

My jako jego przeciwnicy, wierzymy w równowagę pomiędzy czterema najważniejszymi zasadami: Wolnością, Równością, Braterstwem i Świeckością.

Jako przeciwnicy odrębności politycznej małych społeczności, walczymy o Jedność i Niepodzielność Republiki, która potrafi integrować i asymilować.

 

KONTAKT:

PARTI SOCIALISTE REPUBLICAIN

BP 40-31901

Toulouse cedex 9

 

 

 

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Niepodległościowy socjalizm, ŹRÓDŁA z tagami: . Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.