Archiwum kategorii: Lewicowy nacjonalizm

Balcerek: Strategia Polski suwerennej (1994)

1.   ISTOTA   ZAGROŻENIA. Oficjalna propaganda upowszechnia tezę, iż sytuacja gospodarcza kraju ulega coraz wyraźniejszej poprawie i że, z tej racji, Polska cieszy się w świecie coraz większym autorytetem. Rzekomo dzięki temu, Polska jako liczący się partner zostanie, na początku następnego … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Baskowie: Ojczyzna i Wolność

    „Wchodzą. Młodzi, nieporządnie ubrani, uśmiechnięci. Na ostatni przed wyborami do parlamentu Kraju Basków wiec w robotniczej dzielnicy Bilbao Barakaldo przybyli nowi przywódcy narodowej lewicy. [...] Ludzie wstają, pięści w górze, brawa. – Naszym celem jest obalić ucisk narodowy. … Czytaj dalej

Kategorie Antyimperializm, Lewicowy nacjonalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Brzozowski: Poszukiwaczom idei narodowej

  Wytworniejsze umysły polskie przesłaniać lubią same przed sobą zdezorientowanie  własne: utyskiwaniem na braki idei, a w szczególności idei narodowej we współczesnym ruchu narodowym. W tym królestwie cieniów, jakim jest duchowe życie współczesnej Polski, samo to narzekanie jest cieniem, reminiscencją … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Czerwoni w powstaniu styczniowym

Naród polski, uciskany przez drapieżnych zaborców, musiał przebyć długą i pełną ciężkich walk drogę do odzyskania swej niepodległości. W tej bohaterskiej walce narodowo-wyzwoleńczej powstanie styczniowe 1863 rok stanowi doniosły etap. Lata poprzedzające wybuch powstania pełne były rewolucyjnego wrzenia na ziemiach … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, OPRACOWANIA | Komentowanie nie jest możliwe

Daniel Podrzycki o lewicy i prawicy

    …Pan redaktor Walaszczyk posługując się określeniem „populistyczna lewica” chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że podział na „lewicę” i „prawicę” w Polsce dla znacznej części myślących i cokolwiek znających się na polityce ludzi, już dawno stracił sens. … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Deklaracja Ideowa Legionu Młodych

DEKLARACJA IDEOWA Legjonu Młodych – Związku Pracy dla Państwa   W dobie przeżywania się dotychczasowego ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego, uważamy za konieczne rozpoczęcie przebudowy życia państwowego tak, aby w zmienionych i stale zmieniających się warunkach wszystkie siły państwowe mogły … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Deklaracja Ideowa Patriotycznego Frontu Lewicy Polskiej

   Podpisane grupy polityczne zebrane dnia 1 listopada 1942 r. stwierdzają: wojna imperialistyczna, rozpoczęta 1 września 1939 r. uderzeniem hitlerowskich Niemiec na Polskę, wchodzi w okres decydujący. Militaryzm państw Osi, wyczerpany szesnastomiesięcznym, morderczym zmaganiem z Armią Czerwoną, zaczynają kruszyć  Anglosasi. … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Dmowski: Nasz patriotyzm (1893)

Polityka narodowa w głównych swoich zasadach nie może być ani poznańską, ani galicyjską, ani warszawską – musi ona być ogólno – polską. Odpowiednio do położenia politycznego każdej dzielnicy, musimy uznawać rozmaity stosunek do rzędów zaborczych, musimy się godzić na rozmaite … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Dokumenty Rady Jedności Narodowej 1944-45

„O co walczy naród polski” Deklaracja programowa Rady Jedności Narodowej w sprawie zasad współżycia międzynarodowego pokoju i przebudowy ustroju państwa polskiego uchwalona w Warszawie 15 III 1944 r.  [...] Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Odrodzona Rzeczpospolita, nawiązując do swoich dawnych tradycji oraz … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Dokumenty Rewolucji Węgierskiej 1956 (II)

Deklaracje Węgierskiej Partii Socjaldemokratycznej I. Wywiad członka kierownictwa partii socjaldemokratycznej Laszlo Farago udzielony korespondentowi gazety „Igazsag ” („Igazsag” / Prawda / nr 7 z dnia 1.11.1956) Partia socjaldemokratyczna zajęła swą dawną siedzibę. Jeden za drugim zgłaszają się starzy bojownicy. W … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, Niepodległościowy socjalizm, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Gawroński: My Słowianie

  Drodzy Przyjaciele ! W imieniu Polskiego Komitetu Słowiańskiego, na prośbę jego przewodniczącego, p. Bolesława Tejkowskiego, który nie mógł przybyć na nasze spotkanie, chciałbym przekazać gorące pozdrowienia i życzenia wszelkiej pomyślności z okazji 22 lipca Święta Odrodzenia Polski dla kombatantów … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Lewica niepodległościowa w PRL

  GRUPA SYNDYKALISTÓW POLSKICH – powstała na początku 1985 r. Uznaje się za kontynuatorów tradycji syndykalizmu. Przejęto z niej koncepcje dotyczące sfery organizacji produkcji, rezygnując natomiast z podważania znaczenia instytucji państwa. Problematyka GSP podąża w kierunku ułożenia spraw społeczno – … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, Niepodległościowy socjalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

List otwarty Legionistów i Peowiaków (1937)

List otwarty do Pana Marszałka Generała Śmigłego Rydza  Mijają już dwa lata, jak podobno z woli wielkiego Marszałka objąłeś Jego Stanowisko w Polsce. O tym, jaką prawdziwie była wola Marszałka Piłsudskiego różne wieści krążą wśród braci legionowej i peowiackiej, a … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Nacjonalizm proletariacki Stanisława Brzozowskiego

Idea narodu, której rosnące znaczenie w rozwoju myśli Brzozowskiego widzieliśmy w poprzednim rozdziale, nie była mu obca i dawniej. Oczywiście nie należy przywiązywać większego znaczenia do poglądów wypowiedzianych w jednym z pierwszych artykułów, że nie interesuje go istnienie kultury wszechludzkiej, … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Naród i rewolucja

Z ZAGADNIEŃ REWOLUCYJNEGO PATRIOTYZMU EPOKI POLISTOPADOWEJ Pierwsza połowa minionego stulecia to obszar czasu, którego poznanie ma ważkie znaczenie dla uchwycenia istotnych cech procesu określonego jako „narodziny nowoczesnego narodu”. Zresztą cały wiek XIX zajmuje szczególne miejsce w ro­dzimej przeszłości. Tym, co … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Narodowo-ekologiczny syndykalizm Gwynfora Evansa

  Nacjonalizm walijski Walijczycy należą do małych, bezpaństwowych narodów Europy. Walia podbita już w XIII w. zdołała wszakże zachować etniczną odrębność, zwłaszcza na wiejskich obszarach północnego zachodu. Bardziej skomplikowana sytuacja wytworzyła się na uprzemysłowionym południu, którego mieszkańcy przyjęli język angielski … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, Narodowy anarchizm i syndykalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Narodziny ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich

GROMADY LUDU POLSKIEGO Dalsze przemiany ideologiczne, które dokonywały się w TDP doprowadziły do wyodrębnienia się jego lewego skrzydła – rewolucyjnych demokratów w nowe stowarzyszenie pod nazwą Gromad Ludu Polskiego (1835). Początek tej nowej organizacji dały dwie sekcje TDP na terenie … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Obchód rocznicy powstania 1863 r. w Londynie

Otrzymujemy z Londynu sprawozdanie z odbytego tam obchodu dwunastej rocznicy styczniowego powstania. Obchód ten ma wielkie znaczenie nie tylko jako objaw budzącego się w łonie wychodźstwa życia, ale także i jako objaw solidarności rewolucjonistów Europy. Podajemy tutaj w streszczeniu glosy … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, Niepodległościowy socjalizm, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Patriotyczny Front Socjalistyczno-Ludowy: dokumenty

Komunikat o Kongresie Założycielskim PFS-L Powstaje Patriotyczny Front Socjalistyczno-Ludowy W dniu 3 kwietnia br. we Wrocławiu odbył się Kongres Założycielski zwołany przez Krajowy Komitet Inicjatywny Patriotycznego Frontu Lewicy Socjalistycznej, który przyjął nazwę Patriotyczny Front Socjalistyczno-Ludowy – otwarte federacyjne stowarzyszenie partii, … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Pierwszy hitlerowiec – Ferdynand Lasalle

Narodowy socjalizm jest przeciwnikiem socjalizmu międzynarodowego pokroju marksowskiego. Hasła socjalizmu międzynarodowego stara on się urzeczywistnić w ramach narodu, a raczej państwa narodowego. Nie będziemy tu mówić o rzeczywistości. Ograniczymy się tylko do tego, co głosi program, do owego amalgamatu haseł … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Plany powstańcze komunistów polskich w roku 1859

          WSTĘP  Powstanie styczniowe, r. 1863, wybuchło w chwili najmniej odpowiedniej. Oto jeden z najcięższych zarzutów czynionych inicjatorom powstania. Dlaczego pytano się, nie uczyniono tego podczas wojny krymskiej, kiedy Rosję zaatakowały dwa mocarstwa zachodnie, Anglja i … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa

Deklaracja ideowa 1. Pierwszym celem naszym jest Niepodległa Polska. 2. Drugim celem jest wychowanie Nowego Człowieka w Polsce. Cechami jego muszą być: braterstwo dla każdego innego człowieka, poświęcenie dla dobra ogólnego, wysoka godność życia, sprawność i posłuszeństwo w pracy. 3. … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Program działania Frontu POLISARIO (1978)

  uchwalony na IV Kongresie Ludowym 28-30 IX 1978   ZASADY PODSTAWOWE 1. Naród saharyjski jest narodem arabskim, afrykańskim i islamskim, należy do rodziny krajów Trzeciego Świata i przeciwstawia się kolonializmowi i wyzyskowi. 2. Charakterystyczne cechy kultury narodowej ludu Sahary … Czytaj dalej

Kategorie Antyimperializm, Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Ruch Moralnego Sprzeciwu

Powstał Ruch Moralnego Sprzeciwu [2005-12-19 ] Powstała nowa organizacja polityczna o nazwie Ruch Moralnego Sprzeciwu. Formacja określa się jako lewicowo-patriotyczna i chrześcijańska. Za wzór obrała sobie lewicowo-populistycznego prezydenta Wenezueli Hugo Cháveza. Grupa sprzeciwia się imperialistycznej polityce Stanów Zjednoczonych, a także … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Wizje socjalizmu w myśli zadrużnej Jana Stoigniewa Stachniuka

  Wstęp  W okresie dwudziestolecia międzywojennego działały na ziemiach polskich niezliczone organizacje, środowiska i grupy głoszące najprzeróżniejsze idee polityczne i społeczne. O znaczniej części z nich trudno obecnie znaleźć choćby wzmiankę w podręcznikach historii czy leksykonach. Jedną z takich organizacji … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Za Waszą Wolność i Naszą!

ZA WASZĄ WOLNOŚĆ I NASZĄ! Polacy mają nie tylko prawo, lecz wręcz obowiązek być narodowymi, zanim staną się międzynarodowymi. [...] Są oni najbardziej międzynarodowi właśnie wtedy, kiedy są prawdziwie narodowi. Polacy rozumieli to we wszystkich przełomowych chwilach i dowiedli tego … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, OPRACOWANIA | Tagi , | Komentowanie nie jest możliwe

Zapasiewicz: Prawdy ideowe

PRAWDY IDEOWE. Przemówienie Komendanta Głównego leg. Zbigniewa Zapasiewicza na Radzie Głównej L.M. w dniu 1-ym listopada 1933 r. Najwyższym celem dążeń L.M. jest rozwój i potęga Państwa Polskiego. Jedynem więc kryterjum wszelkich rozstrzygnięć jest polska racja stanu. Drogowskazy najlepszego zrozumienia … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Zarzewie 1917-1918

Referat kol. Ulrycha: „Założenia polityczne ruchu zarzewiackiego”. Póki naród nasz będzie w niewoli, póty będziemy oddani na łup obcych, zaborczych państwowości. Polityka eksterminacyjna stosowana przez rządy najezdnicze godzi w nasz rozwój polityczny, odrębność kulturowo-kulturalną i podstawy naszego życia gospodarczego. Najazd … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

ZPMD: Nasza postawa ideowo-programowa

  Nasza postawa ideowo-programowa. Do czego dążymy. Dążymy do cywilizacji, opartej na pracy nie na przywilejach. Praca musi przestać być więzieniem, musi się stać twórczą koniecznością każdego człowieka, jedyną legitymacją wartości społecznej. Chcemy ażeby w syndykalistycznym ustroju sprawiedliwości społecznej masy … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe