Archiwum kategorii: OPRACOWANIA

„Głos Narodu” o narodowych komunistach

DEMOKRACI I NARODOWI KOMUNIŚCI Mimo monopolu władzy lewicy, a może właśnie na skutek tegoż, w jej obozie zarysowały się znaczne podziały. Mają one, wbrew głoszonej przez lewicę ideologii, podłoże nacjonalistyczne, co jeszcze raz potwierdza, w sposób oczywisty, słuszność ideologii narodowej. … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

13 punktów „Szerszenia” (1977)

13 PUNKTÓW SZERSZENIA 1. Wolność kraju, 2. Zniszczenie monopolu PZPR, która nie reprezentuje interesów klasy robotniczej, lecz jest służalczo podporządkowana KPZR, 3. Ewakuacja wojsk Kremla z terenów Polski, 4. Rozwiązanie sił represyjnych MSW, wzorowanych na formacjach hitlerowskich SS i stalinowskich … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Baskowie: Ojczyzna i Wolność

    „Wchodzą. Młodzi, nieporządnie ubrani, uśmiechnięci. Na ostatni przed wyborami do parlamentu Kraju Basków wiec w robotniczej dzielnicy Bilbao Barakaldo przybyli nowi przywódcy narodowej lewicy. [...] Ludzie wstają, pięści w górze, brawa. – Naszym celem jest obalić ucisk narodowy. … Czytaj dalej

Kategorie Antyimperializm, Lewicowy nacjonalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Bibliografia prac Władysława Gomułki

  Poniższa bibliografia obejmuje publikacje autorstwa Władysława Gomułki, jakie ukazały się w Polsce i w języku polskim w wydawnictwach książkowych i drukach zwartych. Są to nie tylko prace podpisane nazwiskiem lub pseudonimem, lecz również te, których autorstwo stwierdzono dokumentalnie. Materiały … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Chamy i Żydy

  I Istnieje pewien, ukształtowany może przede wszystkim przez prasę zachodnią, stereotypowy obraz wydarzeń politycznych w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Stereotyp ten jest niesłychanie rozpowszechniony zarówno w kraju jak i zagranicą. Przypuszczam, że ogromna większość osób interesujących się … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Czerwoni w powstaniu styczniowym

Naród polski, uciskany przez drapieżnych zaborców, musiał przebyć długą i pełną ciężkich walk drogę do odzyskania swej niepodległości. W tej bohaterskiej walce narodowo-wyzwoleńczej powstanie styczniowe 1863 rok stanowi doniosły etap. Lata poprzedzające wybuch powstania pełne były rewolucyjnego wrzenia na ziemiach … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, OPRACOWANIA | Komentowanie nie jest możliwe

Działalność polskich anarchosyndykalistów podczas okupacji hitlerowskiej

Organizacja o której mowa była jedną z wielu lewicowych organizacji konspiracyjnych. Jej powstanie było efektem dość wyrazistej linii politycznej Związku Syndykalistów Polskich narzuconej przez lewicowych działaczy wywodzących się ze Związku Patriotycznego. Wśród ludzi niejako wykluczonych z ZSP znaleźli się działający … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy anarchizm i syndykalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Działalność Rewolucyjnej Grupy Socjalistycznej „Świt”

Młodzież Kielecczyzny, która masowo zasiliła szeregi konspiracyjne, zwłaszcza na obszarach objętych później działalnością „Świtu”, swój światopogląd i postawę społeczno-polityczną zaczęła wykuwać w przededniu II wojny światowej. Kształtowały ją obok ogromnego upośledzenia ekonomicznego wsi kieleckiej, pogłębiającego się wciąż kryzysu gospodarczego, zmniejszania … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Gambone: Komunitariański anarchizm Gustava Landauera

Biografia Gustav Landauer urodził się w Karlsruhe (Niemcy), 7 kwietnia 1870 r., w rodzinie o burżuazyjnych korzeniach. Bardzo szybko wszedł w konflikt z nauczycielami i rodzicami, ale pomimo tego zdobył doskonałe wykształcenie. Porzucił college po studiach nad literaturą, filozofią i … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy anarchizm i syndykalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Gomułka a Kominform

  I. Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych (zwane także Kominformem, Informbiurem) wystartowało w Polsce; kierownictwo PPR pełniło rolę gospodarza spotkania przedstawicieli dziewięciu partii w dn. 22-27 IX 1947 w Szklarskiej Porębie. [1] Niespełna rok później dokonał się w PPR … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Ideologia Ziuganowa

  „Idea rosyjska” według lidera komunistów W ścisłym związku z koncepcją odrębnej rosyjskiej cywilizacji i rosyjskiego patriotyzmu państwowego pozostaje ziuganowowska koncepcja własnego losu i specyficznych wartości narodu rosyjskiego. Już od okresu dyskusji między słowianofilami a zapadnikami orientacji prozachodniej, która rozpoczęła … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Jacek Kuroń o narodowych komunistach

  Bardzo wielu ludziom zdawało się, że ocalić naród można tylko za cenę podporządkowania się. Środowiska intelektualne opanowane były stra­chem przed eksplozją, przed buntowniczością Polaków, przed radykalizmem młodzieży. Z tego zrodziło się przeświadczenie, że trzeba zmienić narodowy charakter Polaków, że … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Jan Hempel

  Dorobek teoretyczno-filozoficzny i ideologiczny Jana Hempla (1877-1937) zajmuje dość szczególne miejsce w dziejach polskiej myśli marksistowskiej. Wychowa­ny w duchu patriotycznym, od wczesnych lat mło­dzieńczych bardzo żywo reagował na objawy ucisku społecznego i narodowego. Interesowały go problemy ówczesnej nauki i … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy anarchizm i syndykalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Józef Światło o Gomułce i „narodowych komunistach”

  Wśród ofiar terroru byli ludzie wszelkiego pokroju, różnorakich prze­konań, partyjni i bezpartyjni, świeccy i duchowni, byli AK-owcy i działa­cze przez lata okupacji polskiego państwa podziemnego, byli członkowie wszystkich stronnictw niepodległościowych, od prawicy poprzez PSL do PPS. Byli też, i … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Kazimierz Kelles-Krauz

  Już we wczesnej młodości Kazimierz Kelles-Krauz (1872-1905) zapoznał się z pracami Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. W gimnazjum w Radomiu zorganizował kółko samokształceniowe „Aryele”, o wyraźnie socjalistycznej orientacji, i prowadził agitację ideologiczno-polityczną wśród robotników rolnych. W roku 1892 wyjechał … Czytaj dalej

Kategorie Niepodległościowy socjalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Komuniści Trzeciego Świata wobec tradycji lokalnych

  Ogromnie różnorodne są także, i to od dawna, metody, jakimi komuniści w Trzecim świecie walczą o triumf idei socjalistycznej. Niekiedy są one wręcz niewiarygodne dla ludzi z Europy, którzy nie znają specyfiki tamtejszych społeczeństw. W Wietnamie, na przykład, we … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Kwestia narodowa w ideologii Bundu

KLASA I NARÓD  Bund powstał w 1897 roku jako organizacja socjalistyczna żydowskiej klasy robotniczej. Od chwili powstania, we wszystkich kolejnych wypowiedziach ustnych i na piśmie ortodoksyjnie podkreślał i zachowywał swój klasowy charakter. Pod tym względem przypominał większość partii socjalistycznych w … Czytaj dalej

Kategorie Niepodległościowy socjalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Lewica niepodległościowa w PRL

  GRUPA SYNDYKALISTÓW POLSKICH – powstała na początku 1985 r. Uznaje się za kontynuatorów tradycji syndykalizmu. Przejęto z niej koncepcje dotyczące sfery organizacji produkcji, rezygnując natomiast z podważania znaczenia instytucji państwa. Problematyka GSP podąża w kierunku ułożenia spraw społeczno – … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, Niepodległościowy socjalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Lewicowe ugrupowania nacjonalistyczne w Hiszpanii

    Upadek dyktatury frankistowskiej i reforma państwa hiszpańskiego (nadawanie autonomii regionom) przyczyniły się do ukształtowania szeregu ruchów nacjonalistycznych i regionalistycznych. Działają one zarówno w tradycyjnie uznanych narodach (Katalonia czy też Kraje Katalońskie, Baskonia, Galicja) jak i w regionach o … Czytaj dalej

Kategorie Antyimperializm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Lewicowy ruch oporu i zbrojna działalność Gwardii i Armii Ludowej w powiecie sierpeckim

Już w pierwszych miesiącach okupacji hitlerowskiej na terenie północnego Mazowsza zostają odnowione indywidualne kontakty między komunistami, radykalnymi ludowcami i innymi działaczami jednolitofrontowymi. Głównym tematem ówczesnych rozważań były z reguły dwie sprawy: wymiana uwag o aktualnej sytuacji politycznej oraz uzgodnienia kierunków … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Marksizm niepoprawny politycznie

MARKS NIEPOPRAWNY POLITYCZNIE Portret subiektywny Poniższy tekst nie pretenduje do roli wyczerpującej i wyważonej analizy poglądów Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Jego celem jest zwrócenie uwagi na te wątki ich światopoglądu, które zostały dziś – zwłaszcza przez marksistów – zapomniane. … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Michał Aleksandrowicz Bakunin, Piotr Aleksiejewicz Kropotkin i ludowy socjalizm

Kosmopolityzm i internacjonalizm Karola Marksa tak wykoślawił socjalizm, że nie był on już w stanie sprzeciwić się i wykorzenić kapitalizmu. W rzeczywistości, jak przewidywał rewolucyjny wizjoner anarchizmu Michał Aleksandrowicz Bakunin, marksizm odegrał rolę marionetki w rękach kapitalistów. Stało się tak, … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy anarchizm i syndykalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Nacjonalizm i bolszewizm w ZSRR

  Komunizm jest bogiem zazdrosnym. Nie toleruje niczego równego sobie. Tam, gdzie króluje w absolutnym triumfie, nie ma miejsca na nic innego: żadną religię, żadną klęskę, żadne bogactwo, żadną kulturę, żaden język, żadną powszechną moralność i żadną narodowość. A jednak … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Nacjonalizm proletariacki Stanisława Brzozowskiego

Idea narodu, której rosnące znaczenie w rozwoju myśli Brzozowskiego widzieliśmy w poprzednim rozdziale, nie była mu obca i dawniej. Oczywiście nie należy przywiązywać większego znaczenia do poglądów wypowiedzianych w jednym z pierwszych artykułów, że nie interesuje go istnienie kultury wszechludzkiej, … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Naród i rewolucja

Z ZAGADNIEŃ REWOLUCYJNEGO PATRIOTYZMU EPOKI POLISTOPADOWEJ Pierwsza połowa minionego stulecia to obszar czasu, którego poznanie ma ważkie znaczenie dla uchwycenia istotnych cech procesu określonego jako „narodziny nowoczesnego narodu”. Zresztą cały wiek XIX zajmuje szczególne miejsce w ro­dzimej przeszłości. Tym, co … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Narodowa rewolucja 1968 roku

Przez cały 1998 rok obchodzono trzydziestą rocznicę rewolty studenckiej 1968 roku. Dawni weterani buntu sprzed lat z rozrzewnieniem wspominali heroiczne walki z policją, barykady, nie kończące się debaty polityczne i z dumą spoglądali na „marsz przez instytucje”, który zakończyli osiągnięciem … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Narodowo-ekologiczny syndykalizm Gwynfora Evansa

  Nacjonalizm walijski Walijczycy należą do małych, bezpaństwowych narodów Europy. Walia podbita już w XIII w. zdołała wszakże zachować etniczną odrębność, zwłaszcza na wiejskich obszarach północnego zachodu. Bardziej skomplikowana sytuacja wytworzyła się na uprzemysłowionym południu, którego mieszkańcy przyjęli język angielski … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, Narodowy anarchizm i syndykalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Narodziny anarchizmu w Polsce

  Polscy anarchiści przełomu XIX i XX wieku poszukiwali swych antenatów w XVI-wiecznej sekcie Braci Polskich przypominając między innymi jej antypaństwowe, antywojenne i komunistyczne nastawienie. Genealogia piękna, trudno jednak byłoby wywieść bezpośrednio XX-wieczny anarchizm z arianizmu. Początków współczesnej historii polskiego … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy anarchizm i syndykalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Narodziny ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich

GROMADY LUDU POLSKIEGO Dalsze przemiany ideologiczne, które dokonywały się w TDP doprowadziły do wyodrębnienia się jego lewego skrzydła – rewolucyjnych demokratów w nowe stowarzyszenie pod nazwą Gromad Ludu Polskiego (1835). Początek tej nowej organizacji dały dwie sekcje TDP na terenie … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Niemieccy maoiści

Niemieccy maoiści: Od krytyki pokojowego współistnienia do współpracy z nacjonalistami Należy zaznaczyć, że wszystkie ugrupowania maoistowskie posługują się demagogią i frazeologią pseudorewolucyjną. Utrzymują np. zgodnie z absurdalną tezą propagandy maoistowskiej, że w Związku Radzieckim i w innych państwach systemu socjalistycznego … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Niepodległościowe tradycje socjalizmu polskiego

  Podłoże (1832-1872) Polski socjalizm wyrósł z XIX-wiecznej tradycji demokratycznej, łączącej niepodległości Polski z ideą równości społecznej. Do rangi symbolu urasta fakt, że wydany 17 marca 1832 roku Akt Założenia pierwszej polskiej partii politycznej – Towarzystwa Demokratycznego Polskiego zawierał wzmiankę … Czytaj dalej

Kategorie Niepodległościowy socjalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

O Moczarze

1. Moczar jako szef MSW W porównaniu do 1962 roku, w zakresie walki z przestępczością gospodarczą nie zanotowano wyraźnej tendencji spadkowej. Przyczyna wielu spośród tych przestępstw tkwiła w dużym stopniu w systemie gospodarczym i politycznym kraju. Nadużycia np. popełnione przy … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

O rewolucję palestyńską, arabską, światową

    W potocznej opinii główną siłą Intifady są islamiści spod znaku Hamas i Jihad; umiarkowane skrzydło ruchu palestyńskiego stanowić mają zwolennicy państwa świeckiego skupieni wokół Arafata. W rzeczywistości radykalna opozycja palestyńska reprezentuje szerokie spektrum ideowe. Gdy Arafat podpisał w … Czytaj dalej

Kategorie Antyimperializm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

O Wolność Człowieka i Narodu – Koreański Ruch Anarchistyczny

  W 1894 roku Japonia najechała Koreę pod pretekstem ochrony jej przed Chinami. Walka o niezależność narodu stała się głównym polem dla wszystkich radykalnych akcji politycznych. Nowoczesny ruch anarchistyczny w Korei zaczął się tworzyć wśród emigrantów, którzy uciekli do Chin … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy anarchizm i syndykalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Ojcowie – założyciele anarchizmu

Piotr Proudhon – anarchista i reakcjonista  Pierre Proudhon (1809–1895) jest, obok Bakunina i Kropotkina, jednym z „ojców-założycieli” anarchizmu. W istocie – Proudhon był bodaj pierwszym teoretykiem anarchistycznym nowożytnej Europy.  Za siłę napędu historii uważał Proudhon idee sprawiedliwości i wolności. Choć … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy anarchizm i syndykalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Pierwszy hitlerowiec – Ferdynand Lasalle

Narodowy socjalizm jest przeciwnikiem socjalizmu międzynarodowego pokroju marksowskiego. Hasła socjalizmu międzynarodowego stara on się urzeczywistnić w ramach narodu, a raczej państwa narodowego. Nie będziemy tu mówić o rzeczywistości. Ograniczymy się tylko do tego, co głosi program, do owego amalgamatu haseł … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Plany powstańcze komunistów polskich w roku 1859

          WSTĘP  Powstanie styczniowe, r. 1863, wybuchło w chwili najmniej odpowiedniej. Oto jeden z najcięższych zarzutów czynionych inicjatorom powstania. Dlaczego pytano się, nie uczyniono tego podczas wojny krymskiej, kiedy Rosję zaatakowały dwa mocarstwa zachodnie, Anglja i … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Polacy Bliskiego Wschodu

Kurdowie nie mają przyjaciół… (kurdyjskie powiedzenie – mamy nadzieję, że nieprawdziwe)    Kurdowie to największy z narodów pozbawionych niepodległości państwowej, liczący 16-20 milionów ludzi. Zamieszkują oni górzystą krainę na pograniczu Turcji (gdzie ma ich żyć co najmniej 8 milionów), Iranu … Czytaj dalej

Kategorie Antyimperializm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Polowanie na „odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne”

  „Życie Literackie” (nr 4 i 5/82) wydrukowało obszerny artykuł Bogdana Brzezińskiego o zasadniczym wpływie utworzenia i praktyki Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych w 1947 na umacnianie się poglądów dogmatycznych i sekciarskich w kierownictwie PPR, co doprowadziło do wymanewrowania … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Polska Partia Robotnicza na Lubelszczyźnie

  Płk rez. Kazimierz Sidor („Kazik”, „Kruk”, „Hardy”) urodził się 22.10.1915 r. we wsi Rudka Starościńska, pow. parczewski. Ukończył studia prawnicze i biologiczne. W okresie międzywojennym aktywnie działał w Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. W czasie okupacji hitlerowskiej w 1940 r. … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Problematyka wojskowa w prasie PPR, GL i AL

  5.1.1942 r. w mieszkaniu warszawskiego robotnika – Juliusza Rydygiera, na Żoliborzu, przy ul. Krasińskiego 18, odbyło się pod przewodnictwem P. Findera („Paweł”) zebranie przedstawicieli kilku większych konspiracyjnych organizacji komunistycznych, na którym powalano do życia Polską Partię Robotniczą. W opracowanej … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi , | Komentowanie nie jest możliwe

Rebeliant-ugodowiec

„Time” z 10 grudnia b.r. (z Gomułką na okładce) zawiera duży artykuł o sprawach polskich, opatrzony fotografiami (Gomułka, Rokossowki, Mikołajczyk oraz tłum manifestujący w Warszawie na cześć Gomułki) i mapą, na której zaznaczono – obok obecnych – granice Polski przedwojennej. … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Rosyjski nacjonalizm w ujęciu historycznym

  Każdą dyskusję o rosyjskim nacjonalizmie jako zjawisko historyczne należy rozpocząć od pewnych wyjaśnień koncepcji nacjonalizmu i narodu. W ogóle słowo nacjonalizm nie powinno służyć, jak to się często zdarza, jedynie określaniu samolubnych czy zaborczych zachowań rządów czy państw. Trzeba … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Socjalizm integralny Limanowskiego

STO LAT ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI   Mezeń. Zapomniana przez Boga osada, gdzieś pod kręgiem polarnym, na Wybrzeżu Morza Białego. Mroczna, trwająca prawie cały rok zima, krótkie, cuchnące nadmorskimi bagnami lato. Kiedy puszczają lody Mezeń zmienia się w odciętą od świata … Czytaj dalej

Kategorie Niepodległościowy socjalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Socjalizm psychologiczny De Mana

Najnowszy prąd w socjalizmie. Tarcia w socjalizmie belgijskim. W łonie socjalizmu belgijskiego dokonywują się. Od pewnego czasu przeobrażenia, które mogą mieć doniosłe znaczenie nie tylko dla tego kraju, ale i dla międzynarodowego ruchu   socjalistycznego. Ścierają się w nim dwa prądy. … Czytaj dalej

Kategorie Niepodległościowy socjalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Stanisław Worcell

    „S. Worcell był świętym człowiekiem. Powtarzam rozmyślnie ten wyraz: święty. Wyraża on najlepiej główną cechę jego charakteru. Całe istnienie tego człowieka było jednym czynem poświęcenia się bez granic, zaparcia się zupełnego, pracą nieustanną. Wszystko co nas uderza w … Czytaj dalej

Kategorie Niepodległościowy socjalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Stefan Rudniański

  Stefan Rudniański (1887-1941) od wczesnych lat młodzieńczych aktywnie uczestniczył w ruchu robotniczym, najpierw w SDKPiL, a następnie w PPS-Lewicy i KPP. Swe rozprawy i artykuły ogłaszał w „Przeglądzie Filozoficznym”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Kulturze Robotniczej” i „Nowej Kulturze”, których był współredaktorem … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Słowiański neokomunizm

W bieżącym roku, głównie za sprawą wyborów parlamentarnych w Czechach i na Słowacji, zaobserwować możemy początek rozwoju ciekawego zjawiska politycznego, jakim był sukces wyborczy czeskiej i słowackiej partii komunistycznej. Stosunkowo młodych partii, które zrywają zarówno z etosem współczesnej socjaldemokracji europejskiej, … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Teoria naukowego socjalizmu i polska droga do socjalizmu

  KWESTIA polskiej drogi do socjalizmu pojawiła się ponownie w dyskusji na temat źródeł i charakteru kryzysu, który uzewnętrznił się z całą gwałtownością w 1980 r. Przed IX Nadzwyczajnym Zjazdem PZPR wielu zwolenników uzyskał pogląd, że pierwotnych przyczyn obecnego kryzysu … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

U źródeł zacofania

Wedle poglądów lansowanych w największych mediach za niedorozwój polskiej gospodarki odpowiadają ekscesy real­nego socjalizmu. Kraj nasz miał się wedle owych poglądów rozwijać świetnie aż do fatalnego roku 1945, po którym za­padł w gospodarczy letarg centralnego planowania. Popularność tej całkowicie fałszywej … Czytaj dalej

Kategorie Antyimperializm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Walka Polskiej Partii Robotniczej o front narodowy w latach 1942-1947

  Okres od powstania PPR do zwycięstwa sił demokratycznych w wyborach do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 r. stanowi zamknięty cykl w rozwoju peperowskiej strategii frontu narodowego. Mimo iż w toku jej realizacji występowały różne etapy1, myśl przewodnią tego okresu, … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Wizje socjalizmu w myśli zadrużnej Jana Stoigniewa Stachniuka

  Wstęp  W okresie dwudziestolecia międzywojennego działały na ziemiach polskich niezliczone organizacje, środowiska i grupy głoszące najprzeróżniejsze idee polityczne i społeczne. O znaczniej części z nich trudno obecnie znaleźć choćby wzmiankę w podręcznikach historii czy leksykonach. Jedną z takich organizacji … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Wolność inaczej – anarchizm Proudhona

  Pierre Joseph Proudhon żył w latach 1809-1865, okresie burzliwym w dziejach feudalnej dotąd Europy, w czasie trwania wielkiej rewolucji przemysłowej i technologicznej oraz masowych ruchów społecznych. Przyszły teoretyk jednego z głównych nurtów anarchizmu narodził się w rodzinie chłopsko-rzemieślniczej, a … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy anarchizm i syndykalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Wrzesień 1939: Robotnicy przeciw faszyzmowi

  1 września 1939 r. hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę. W obronie kraju stanął cały naród. Nastroje Polaków oddawał wiersz komunisty Władysława Broniewskiego: „Są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli, ale krwi nie odmówi nikt…”. W pierwszym … Czytaj dalej

Kategorie Niepodległościowy socjalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Władysław Gomułka i jego koncepcja polskiej drogi do socjalizmu

  1 WRZEŚNIA 1982 r. zmarł w Warszawie Władysław Gomułka. Od listopada 1943 r. do sierpnia 1948 r. był sekretarzem generalnym KC Polskiej Partii Robotniczej [1], a do października 1956 r. do grudnia 1970 r. – I sekretarzem KC PZPR. … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Władysław Gomułka. Komunista, Narodowiec, Państwowiec

  W każdym okresie historii Polski wśród polityków byli tacy, dla których bez­interesowna służba państwu była nakazem serca. Realizowali swój program poli­tyczny z pobudek ideowych i dążyli do osiągnięcia celów narodu, kierując się zasa­dą minimalizacji kosztów, gdyż cenili życie i … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Z walk GL-AL na Lubelszczyźnie

  15.06 – 22.06 – Walki w Puszczy Solskiej 15 czerwiec Walka oddziałów AL z niemieckimi jednostkami wojskowymi we wsi Szeliga (pow. Biłgoraj). We wsi Szeliga zatrzymała się, po stoczonym całodziennym boju na Wzgórzu Porytowym, część zgrupowania oddziałów partyzanckich AL … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Za Waszą Wolność i Naszą!

ZA WASZĄ WOLNOŚĆ I NASZĄ! Polacy mają nie tylko prawo, lecz wręcz obowiązek być narodowymi, zanim staną się międzynarodowymi. [...] Są oni najbardziej międzynarodowi właśnie wtedy, kiedy są prawdziwie narodowi. Polacy rozumieli to we wszystkich przełomowych chwilach i dowiedli tego … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, OPRACOWANIA | Tagi , | Komentowanie nie jest możliwe