Archiwum autora: admin

Garaudy: Mit założycielski USA

Amerykę zwykliśmy nazywać “Nowym Światem”, jako że nasz kolonializm systematycznie ignorował oraz dewastował wspaniałe cywilizacje, które od tysięcy lat zaludniały ten kontynent. Po przybyciu do niej Krzysztofa KOLUMBA, Ameryka doznała takich zniszczeń (w zajętej przez Hiszpanów) jej części środkowej oraz … Czytaj dalej

Kategorie Varia, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Słowiański neokomunizm

W bieżącym roku, głównie za sprawą wyborów parlamentarnych w Czechach i na Słowacji, zaobserwować możemy początek rozwoju ciekawego zjawiska politycznego, jakim był sukces wyborczy czeskiej i słowackiej partii komunistycznej. Stosunkowo młodych partii, które zrywają zarówno z etosem współczesnej socjaldemokracji europejskiej, … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Abramowski: Związek Rycerzy Polski

1. Celem jest uszlachetnianie ludzi – wytworzenie w Polsce typu rycerza i zorganizowania ludzi tego typu dla prowadzenia dzieła wyzwolenia politycznego, społecznego i moralnego. 2. Za typ rycerza uważamy człowieka zdolnego poświęcić wszystko dla dobra Ojczyzny, kierującego się w stosunkach … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy anarchizm i syndykalizm, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Wolny człowiek w wolnej Polsce (Idee syndykalizmu polskiego)

Nam Młodym nie wystarczają słowa fetysze, stare, przebrzmiałe – choć odmładzane – hasła i programy, łączące i dzielące społeczeństwo liniami przedwojennych orientacji. Szukamy myśli, programu, który byłby wyrazem istotnym dzisiejszych warunków i potrzeb Polski, który by wytyczał nowe drogi w … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy anarchizm i syndykalizm, ŹRÓDŁA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Ojcowie – założyciele anarchizmu

Piotr Proudhon – anarchista i reakcjonista  Pierre Proudhon (1809–1895) jest, obok Bakunina i Kropotkina, jednym z „ojców-założycieli” anarchizmu. W istocie – Proudhon był bodaj pierwszym teoretykiem anarchistycznym nowożytnej Europy.  Za siłę napędu historii uważał Proudhon idee sprawiedliwości i wolności. Choć … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy anarchizm i syndykalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Marksizm niepoprawny politycznie

MARKS NIEPOPRAWNY POLITYCZNIE Portret subiektywny Poniższy tekst nie pretenduje do roli wyczerpującej i wyważonej analizy poglądów Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Jego celem jest zwrócenie uwagi na te wątki ich światopoglądu, które zostały dziś – zwłaszcza przez marksistów – zapomniane. … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Wrzesień 1939: Robotnicy przeciw faszyzmowi

  1 września 1939 r. hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę. W obronie kraju stanął cały naród. Nastroje Polaków oddawał wiersz komunisty Władysława Broniewskiego: „Są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli, ale krwi nie odmówi nikt…”. W pierwszym … Czytaj dalej

Kategorie Niepodległościowy socjalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Czerwoni w powstaniu styczniowym

Naród polski, uciskany przez drapieżnych zaborców, musiał przebyć długą i pełną ciężkich walk drogę do odzyskania swej niepodległości. W tej bohaterskiej walce narodowo-wyzwoleńczej powstanie styczniowe 1863 rok stanowi doniosły etap. Lata poprzedzające wybuch powstania pełne były rewolucyjnego wrzenia na ziemiach … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, OPRACOWANIA | Komentowanie nie jest możliwe

Za Waszą Wolność i Naszą!

ZA WASZĄ WOLNOŚĆ I NASZĄ! Polacy mają nie tylko prawo, lecz wręcz obowiązek być narodowymi, zanim staną się międzynarodowymi. [...] Są oni najbardziej międzynarodowi właśnie wtedy, kiedy są prawdziwie narodowi. Polacy rozumieli to we wszystkich przełomowych chwilach i dowiedli tego … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, OPRACOWANIA | Tagi , | Komentowanie nie jest możliwe

Niepodległościowe tradycje socjalizmu polskiego

  Podłoże (1832-1872) Polski socjalizm wyrósł z XIX-wiecznej tradycji demokratycznej, łączącej niepodległości Polski z ideą równości społecznej. Do rangi symbolu urasta fakt, że wydany 17 marca 1832 roku Akt Założenia pierwszej polskiej partii politycznej – Towarzystwa Demokratycznego Polskiego zawierał wzmiankę … Czytaj dalej

Kategorie Niepodległościowy socjalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Narodziny anarchizmu w Polsce

  Polscy anarchiści przełomu XIX i XX wieku poszukiwali swych antenatów w XVI-wiecznej sekcie Braci Polskich przypominając między innymi jej antypaństwowe, antywojenne i komunistyczne nastawienie. Genealogia piękna, trudno jednak byłoby wywieść bezpośrednio XX-wieczny anarchizm z arianizmu. Początków współczesnej historii polskiego … Czytaj dalej

Kategorie Narodowy anarchizm i syndykalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe

Narodziny ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich

GROMADY LUDU POLSKIEGO Dalsze przemiany ideologiczne, które dokonywały się w TDP doprowadziły do wyodrębnienia się jego lewego skrzydła – rewolucyjnych demokratów w nowe stowarzyszenie pod nazwą Gromad Ludu Polskiego (1835). Początek tej nowej organizacji dały dwie sekcje TDP na terenie … Czytaj dalej

Kategorie Lewicowy nacjonalizm, OPRACOWANIA | Tagi | Komentowanie nie jest możliwe